Platíte parkovné v Plzni správnou aplikací? Řidiči v tom často chybují
Parkování v Sedláčkově ulici v Plzni, foto: Eva Kriegerová, zdroj foto: město Plzeň
Parkování v Sedláčkově ulici v Plzni, foto: Eva Kriegerová, zdroj foto: město Plzeň

Platíte parkovné v Plzni správnou aplikací? Řidiči v tom často chybují

31 července, 2023 0 Od Pavel Žižka

V Plzni se v poslední době objevuje stále více případů, kdy řidič při placení parkovného  prostřednictvím chytrého telefonu použije nesprávnou aplikaci. Jediné dvě správné jsou přitom ParkSimply Plzeň od vývojáře Globdata a. s. a aplikace DoKapsy od Československé obchodní banky, a.s.

Tyto dvě jsou jediné, jež lze v Plzni použít pro placení parkovného v oblastech  vymezených Nařízením statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, v platném znění, tedy Parkovacím řádem. Tyto aplikace jsou dostupné jak pro Android, tak i pro iOS.

„Je nám známo, že existuje aplikace MPLA.IO, kterou lze zaplatit poplatek za parkování na jednom soukromém parkovišti v centru Plzně, konkrétně na Anglickém nábřeží,“ uvedl Michal Stočes, vedoucí oddělení přestupků Magistrátu města Plzně. „Toto parkoviště je však opravdu soukromé a nespadá do zmíněných oblastí vymezených Parkovacím řádem,“ dodal. Podle Michala Stočese také existuje aplikace Park Simply (odlišná od výše uvedené ParkSimply Plzeň), kterou je však možné platit jen na soukromém parkovišti před OC Plzeň Plaza a v parkovacím domě, který náleží k obchodnímu centru.

„Z toho vyplývá, že zaplacení nějakého poplatku na těchto parkovištích skutečně neumožňuje parkování ve vymezených oblastech města Plzně, jak je definuje Parkovací řád, a jak jsou označeny příslušnými dopravními značkami,“ shrnul Michal Stočes s tím, že takové parkování by bylo přestupkem.

Pro uhrazení parkovného v Plzni lze samozřejmě primárně využít parkovací automaty, nicméně při platbě „on-line“ jsou jedinými výhradně použitelnými aplikace ParkSimply Plzeň a DoKapsy. Při použití těchto aplikací s určením polohy pomocí GPS město také doporučuje ověřit, že došlo k automatickému zvolení správné parkovací zóny: přesnost určení polohy totiž může být ovlivněna například odrazy signálů z družic od kovových střech budov nebo jiných objektů, což může být zejména na hranicích jednotlivých zón podstatné; správnou parkovací zónu je možno v aplikacích zadat „ručně“.

zdroj: Mgr. Eva Barborková, město Plzeň