Rokycany investují do škol desítky milionů korun
Ilustrační foto, zdroj foto: město Rokycany
Ilustrační foto, zdroj foto: město Rokycany

Rokycany investují do škol desítky milionů korun

31 července, 2023 0 Od Pavel Žižka
Školy o letních prázdninách nespí. V době, kdy si děti užívají dvouměsíční volno, se intenzivně maluje a opravuje. Výjimkou nejsou ani Rokycany. Třetí největší město v kraji také o letošních letních prázdninách investuje do budov svých mateřských a základních škol, a to nemalé peníze.

Zásadní investice do škol v letošním roce jsou již hotovy. Dvě základní školy mají nové střechy. Nyní se opravuje školní kuchyně Mateřské školy Pohádka a děti z mateřinky v Čechově ulici budou mít novou zahradu. Jinak školy čekají běžné údržby – malování, výměna nábytku či podlahových krytin. Město ale také investuje do IT vybavení škol – nakoupí nové interaktivní tabule. Náklady na investice ve školních školách jsou letos v desítkách milionů korun. Město zřizuje tři základní školy a dvě mateřské školy.
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Významné investice z letošního rozpočtu města Rokycan putují do oblasti školství. Jsou zcela dokončeny nové střešní krytiny na dvou základních školách – Základní škole T. G. Masaryka a Základní škole ulice Míru. „Náklady na nové krytiny jsou ve výši 28 milionů korun. Krytiny bylo nutné vyměnit z důvodu jejich degradace, kdy za nepříznivých klimatických podmínek docházelo k praskání šablon a jejich následnému pádu ze střechy,“ řekla Šárka Kozlerová z Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany.
Základní škola Jižní předměstí a Základní škola T. G. Masaryka získají nové interaktivní tabule, dataprojektory a potřebné příslušenství k nim. Třetí rokycanská základní škola ulice Míru má ve všech třídách již interaktivní tabule, proto nyní dochází k nákupu pouze u dvou základních škol, kde dojde k obnově nefunkčních tabulí či doplnění do tříd, kde doposud interaktivní tabule nebyly. „Na Základní škole T. G. Masaryka dojde nákupem dvou nových interaktivních tabulí k obnově již nefunkčních tabulí ve třetích třídách. Základní škola Jižní předměstí získá čtyři nové interaktivní tabule, které budou využity ve třídách, kde ještě tato technologie vůbec není při výuce k dispozici,“ uvedl starosta města Tomáš Rada, do jehož kompetence patří oblast školství. Celkem bude v rámci schváleného rozpočtu nakoupeno šest kusů interaktivních tabulí, šest kusů dataprojektorů a nezbytného příslušenství k těmto setům. Celková cena činí v součtu 757 823 korun.
Základní škola T. G. Masaryka kromě opravené střechy bude v létě investovat do výměny původních rozvodů vody v suterénu školy (v jídelně), z toho důvodu byl ukončen školní rok již 26. června. Zároveň probíhala sanace prostoru školní kuchyně. V druhém patře školy bude provedena nová výmalba včetně oprav stěn.
Základní škola Jižní předměstí vymění podlahové krytiny ve třídách, ve dvou třídách bude vyměněn nábytek – 15 lavic a 30 židlí za 200 tisíc korun. Dále budou provedeny nové výmalby a běžná údržba školy.
Základní škola ulice Míru má dodělanou novou střechu. Jinak škola plánuje pouze vymalování vybraných prostor. Větší opravy budou řešeny v příštím roce.
MATEŘŠKÉ ŠKOLY (Školní, U Saské brány)
Mateřská škola Pohádka v Raisově ulici, která spadá pod MŠ U Saské brány, opravuje kuchyni v suterénu školky. Kromě kuchyně se opraví sklady potravin, šatna, sociální zařízení a denní místnost personálu kuchyně. Jedná se o stavební úpravy a rekonstrukci povrchů. Provádí se nové skladby podlah, keramické obklady a omítky v jednotlivých místnostech. Bude provedena dispoziční úprava stávajícího sociálního zařízení. Celkové náklady jsou 1,5 milionu korun s DPH, hotovo bude do konce prázdnin.
Mateřské škole Čechova se rekonstruuje zahrada za 2,5 milionu korun, hotovo by mělo být do začátku nového školního roku. Na zahradě se vybuduje dřevěná terasa se zděným skladem na celkových půdorysných rozměrech stavby cca 8 x 3 metrů. Objekt bude sloužit jako venkovní sklad hraček pro děti, pro zahradní vybavení apod., terasa pak bude sloužit pro posezení osob. Půdorys objektu skladu je ve tvaru obdélníku o rozměrech 3,00 x 3,65 metru. Terasa má rozměr (včetně přesahů střechy) 4,30 x 4,00 metru a je umístěna severozápadně od skladu. Zastřešení objektu skladu a terasy je společné.

zdroj: Mgr. Adriana Jarošová, město Rokycany