Plzeň známá neznámá: Radčický les
Radčický les, zdroj foto: Zestínu z.s.
Radčický les, zdroj foto: Zestínu z.s.

Plzeň známá neznámá: Radčický les

29 října, 2023 0 Od Lukáš Houška

Dnes vás vezmeme do místa, které je od roku 2018 součástí rekreačních lokalit Plzně. Oblíbený Radčický les na malém kousku skrývá mnohé zajímavosti. Zbytky cihelny, dvě udržované studánky, ve skále vymletý kaňon i tajemný reliéf kamenného muže.

Pokud se vydáte po nově značené zelené turistické cestě, objevíte kousek za Radčicemi oblast, která je unikátní kombinací skal Českého ráje, lidských zásahů, příběhů a nakonec i je tu i jeden skalní reliéf, připomínající díla Bernarda Brauna v Kuksu. Prostě kus světa hned za Radčicemi.

Podzimní počasí je pro průzkum tohoto místa nejlepší. Listy se zbarvily do pestré podzimní palety, ubylo trochu porostu a jsou vidět detaily, které by vám bujná letní vegetace zakryla. Budeme sledovat údolí Radčického potoka, který zde vytvořil občas i značně hluboký kaňon zaříznutý do místních skal.

Místo nad Radčicemi je jako lesní porost zaznamenáno už na mapách z počátku 19. století tak se tu dochovaly staré do svahů zaříznuté cesty, skalky a památky lidské činnosti.

V místě ostatně nejsme poprvé. Krom cihelny jsme ve vedlejším malesickém Kyjovském lese natáčeli už o Malesické skále a také jsme vás vedli z Malesic do Radčic. Mezitím jsme dorazili k první dnešní zastávce – ke studánce. Studánka Viktorka byla obnovena v roce 2013 místním spolkem Čtvrtečkové, který se stará o řadu míst v celém radčickém lese i v samotné obci. Dle chemického složení je pramen mírně mineralizovanou vodou vápeno-hořečnatosodného typu. To proto, že voda prochází rašelinným horizontem zdejšího lesa. A to se zase projevuje na její chuti. Pravidelné testy se tu však nedělají a tak je případné ochutnání na vlastní nebezpečí.

Od studánky pokračujeme dále po zelené krásným lesem, až k rozcestí zvanému Kozí pec. Zde odbočuje doleva nenápadná pěšinka. Je to jako projít do jiného světa. Pár metrů v křoví a najednou se před vámi otevře plošina zakončená mohutnou skalkou. Místo zvané Kozí pec, nebo také Poradní skála je oblíbeným cílem místních.

Stejně jako u Malesické skály, můžeme na jednotlivých různě zvětralých vrstvách pozorovat takzvané selektivní zvětrávání. Méně soudržné vrstvy mizí rychleji než ty pevnější a vznikají tak převisy. Tyto přirozené úkryty prý využívali místní pasáci koz a ovcí, odtud tedy název Kozí. Pec je zase v Českém ráji označení pro skalní převis, takže bylo zřejmě používáno i zde. A proč Poradní skála? Za první republiky byla tato lokalita cílem skautských výprav a hrálo důležitou roli ve skautských hrách.

Pojďme dále, čeká nás poslední úsek, na jehož konci odbočíme ze značené trasy a vydáme se dále na sever po užší lesní cestě až k tajemnému radčickému kamennému muži. Je to ve skále vytesaný reliéf postavy se značně erozí obroušenými rysy. O tajemné postavě se nic neví. Může jít o lidové dílo z 19. století, ale může být i starší. Je to nicméně originální památka, jakou široko daleko nenajdete.

Tím místní zajímavosti nekončí. Hned pod reliéfem je totiž skalní útvar zvaný Radčická skluzavka. Potok zde protéká po skále, kterou obrousil do podoby kamenné skluzavky. Ta je obklopena vyčnívajícími kamennými výchozy a celé to působí neuvěřitelně podmanivě. Jedná se o největší vodopád na území Plzně – byť nepravý. Voda zde přeci jen klouže jen po šikmě nakloněné skále.

Zajímavé odkazy:
O studánce Viktorce na webu oplzni.eu
O Kozí peci na webu oplzni.eu
O kamenném muži na webu Křížky a vetřelci

zdroj: Zestínu z.s.