Plzeňská Diecézní charita pomáhá už 30 let
30. výročí Diecézní charity Plzeň, foto: Václav Beneš
30. výročí Diecézní charity Plzeň, foto: Václav Beneš

Plzeňská Diecézní charita pomáhá už 30 let

6 listopadu, 2023 0 Od Pavel Žižka

Prvního listopadu 2023 to bylo 30 let, co první biskup plzeňský František Radkovský podepsal rozhodnutí o zřízení Diecézní charity Plzeň. Jako prvního zaměstnance ustanovil Jiřího Lodra, který je po celý čas jejím ředitelem.

Diecézní charita se pod jeho vedením rozrostla v organizaci, která sama provozuje 19 registrovaných sociálních služeb a zajišťuje další projekty v oblasti humanitární, potravinové a materiální pomoci. Potřebným pomáhá například v azylových domech, domovech pro seniory, sociálně terapeutických dílnách, odborných poradnách, komunitních centrech, střediscích sociální rehabilitace či pečovatelskou službou. Je nablízku i obětem mimořádných událostí nebo domácího násilí. Prostřednictvím svého Střediska rozvojové spolupráce pomáhá i v několika státech Jižní Ameriky. Během roku 2022 pomohla 17,5 tisícům lidí.

Prvního listopadu byla na den výročí sloužena v katedrále sv. Bartoloměje mše, kterou celebroval biskup plzeňský Tomáš Holub a koncelebroval emeritní biskup František Radkovský, v současnosti prezident Diecézní charity Plzeň. Na mši svatou navázalo děkování dlouhodobým podporovatelům diecézní charity a udílení Diplomů sv. Vincence z Pauly, patrona Charity, dlouholetým zaměstnancům. Slavnostní program v katedrále zakončilo vystoupení pěveckého tělesa Pilsen Voice.

Diecézní charita Plzeň také zastřešuje a metodicky řídí činnost dalších 13 charit s vlastní právní subjektivitou a 8 charit bez právní subjektivity na území Diecéze plzeňské, rozkládající se přibližně na území Plzeňského a Karlovarského kraje.

Mši svatou v den výročí koncelebroval také jáhen Michael Weißmann, ředitel partnerské Caritas Regensburg. Ta se významně podílela na financování prvních charitních služeb v Plzeňském kraji stejně jako na vzdělávání zdejších charitních pracovníků na stážích v Německu. A v podpoře stále pokračuje.

„Chtěl bych, aby tato bohoslužba byla děkováním skrze modlitbu. Aby byla děkováním za to, že Charita je blízko lidem způsobem, který nezavání tím, že její pracovníci jsou špatně vyřezaní svatí,“ uvedl biskup Tomáš Holub na začátku obřadu. „Zvu vás, abyste chválili, děkovali, prosili a žasli se mnou.“

Po mši poděkoval ředitel diecézní charity oběma biskupům a předal jim pamětní listy. Spolu s biskupem Tomášem Holubem pak děkoval také významným podporovatelům. Mezi nimi byli zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajských a městských samospráv, které charitní činnost spolufinancují. Své poděkování obdržela samozřejmě také Caritas Regensburg, její

ředitel Michael Weißmann byl zároveň prvním, kdo z rukou Jiří Lodra a biskupa Tomáše Holuba obdržel Diplom sv. Vincence z Pauly, patrona moderní charitní práce. Následně bylo toto ocenění předáno dalším téměř čtyřiceti laureátům, kteří jsou dlouholetými pracovníky Charity a kteří přijeli z celé šíře plzeňské diecéze. Diplom sv. Vincence z Pauly obdržel na závěr i první zaměstnanec Diecézní charity Plzeň a její ředitel Jiří Lodr. Slavnostní program po setmění doplnil koncert pěveckého tělesa Pilsen Voice, který potěšil posluchače v zaplněné katedrále.

Charita však v katedrále zůstává i nadále – do 12. listopadu je zde k vidění výstava fotografií ze služeb a projektů Diecézní charity Plzeň připravená k jejímu 30. výročí.

O dva týdny dříve proběhl jako součást oslav také výroční benefiční ples, který připomněl nejen 30 let od vzniku diecézní charity, ale i 20 let její spolupráce s pomáhajícími organizacemi v Jižní Americe. Vynesl 56 610 Kč a pomůže deseti chudým paraguayským dětem zařazených do charitního projektu Adopce na dálku. Podpora těmto dětem tak bude moci být poskytnuta i přesto, že zatím nemají svého českého adoptivního rodiče.

zdroj: Mgr. Petr Šimek, Diecézní charita Plzeň (tisková zpráva)