Plzeňským řidičům se uleví. Okružní křižovatka u Tyršova mostu se jim otevře 8. října

Plzeňským řidičům se uleví. Okružní křižovatka u Tyršova mostu se jim otevře 8. října

4 října, 2022 0 Od Pavel Žižka

V sobotu 8. října začne řidičům po půl roce stavby  sloužit nová okružní křižovatka u Tyršova mostu. Od pondělí 10. října se do své původní trasy vrátí také městská hromadná doprava a obnoví se provoz na Bory. Stavba si vyžádala výrazné omezení průjezdu. Přes Tyršův most ve směru od Radobyčic v době stavby projeli jen vozy MHD a cyklisté. Uleví se tak nejen plzeňským řidičům, ale i všem, kdo do Plzně přijíždí z jihu, zejména od Útušic a Štěnovic.

„Vybudováním nové kruhové křižovatky u Tyršova mostu se zlepší plynulost provozu a odstraní se dlouhé čekání řidičů přijíždějících do křižovatky ze Zborovské ulice,“ vysvětlil primátor města Plzně Pavel Šindelář, do jehož gesce patří Odbor investic Magistrátu města Plzně, který měl stavbu na starosti.

Město zrekonstruovalo průsečnou křižovatku v severním předpolí Tyršova mostu, v křížení ulic Zborovská, Edvarda Beneše a České údolí. „Vznikla zde nová malá okružní křižovatka. S rekonstrukcí komunikace souvisela výstavba chodníků, schodiště do Českého údolí, zřízení nadzemního hydrantu, ale také přeložky inženýrských sítí, jako jsou rozvody nízkého napětí ČEZ Distribuce, sdělovacího vedení CETIN, veřejného osvětlení a trolejového vedení. Okružní křižovatka je jednopruhová o průměru 32 metrů, s asymetrickým středovým ostrovem a prstencem. Šířka jízdního pruhu je šest metrů, chodníky jsou vybudovány v šíři tři metry. Výstavba probíhala ve třech etapách po polovinách komunikace tak, aby byla křižovatka průjezdná vždy alespoň v jednom jízdním pruhu ve všech směrech a při řízení provozu inteligentními semafory,“ popsala Taťána Kicová, vedoucí oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů odboru investic.

Zadavateli stavby byly společně město Plzeň a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Zhotovitelem byla společnost SILNICE NEPOMUK s. r. o. Nová dopravní stavba vyšla přibližně na 20 milionů korun včetně DPH.

 

Změny v městské hromadné dopravě v Plzni s ohledem na ukončení omezení u Tyršova mostu:

 

Linka 14

Z důvodu ukončení rekonstrukce křižovatky u Tyršova mostu a ulice Edvarda Beneše dojde od 10. října k navrácení linky 14 do své původní trasy, tj. obnovení provozu na Bory a navrácení otáčení v centru města přes Anglické nábřeží.

Změny zastávek linky 14:

Zastávky Mlýnské nábřeží, Prokopova (směr centrum), Pařížská (směr centrum) a Hlavní nádraží (obousměrně) budou od 10. října pro linku 14 zrušeny.

Zastávky Gigant (obousměrně), Tyršův most (směr centrum), Révová (směr Bory), Průmyslová (směr Bory), Goethova a Anglické nábřeží budou obnoveny pro linku 14 od 10. října.

 

Linky 23, 30, 32, 39

S ukončením denního provozu v neděli 9. října tak budou ukončeny objízdné trasy linek 23, 30, 32, 39 ve směru od Bor (u linky 30 obousměrně) ulicemi Edvarda Beneše, Samaritská, Zborovská, Průmyslová, Zborovská, skrze Doudlevce.

Linky 23, 32, 39 od 10. 10. 2022 ve směru z Bor pojedou z Heyrovského ulice vpravo do ulice Edvarda Beneše a dále na Radobyčice a Výsluní.

Linka 30 od 10. října pojede obousměrně ulicemi Zborovská, přes zastávku Mlýnské nábřeží k Tyršovu mostu ulicí Edvarda Beneše na Bory.

Změny zastávek linek 23, 30, 32, 39:

Náhradní zastávky linek 23, 30, 32, 39 Doudlevce ETZ, Průmyslová, Révová a přeložená zastávka Tyršův most ve Zborovské ulici budou zrušeny a od 10. října se obnoví zastávka Tyršův most ve směru na Radobyčice a Výsluní.

zdroj: Město Plzeň