Pořádek v Tachově pomáhají udržet asistenti prevence krminality
Tachovští asistenti prevence kriminality, zdroj foto: město Tachov
Tachovští asistenti prevence kriminality, zdroj foto: město Tachov

Pořádek v Tachově pomáhají udržet asistenti prevence krminality

19 října, 2023 0 Od Pavel Žižka
Od září občané Tachova v ulicích města potkávají asistenty prevence kriminality. Jedná se o pěší hlídky, jejichž úkolem je zajištění pořádku a bezpečnosti ve městě. Zatím se jedná o pilotní projekt, který poběží do konce roku s výhledem dalšího prodloužení.

Náplní práce asistentů prevence kriminality je zejména dohlížení na veřejný pořádek, bezpečnost dětí na přechodech pro chodce, na dodržování obecně závazných vyhlášek, čistoty v obci, kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholu nezletilým a upozorňování na protiprávní jednání.

V případě porušení zákona či zjištění závad vyrozumí hlídku městské policie, případně odpovědného pracovníka úřadu, kteří v rámci svých kompetencí učiní příslušná opatření k nápravě.

Tachov tento projekt zatím vychází velmi levně. Mzdové náklady asistentů prevence kriminality jsou totiž v tomto roce plně hrazeny z dotace ministerstva vnitra ČR.

zdroj: město Tachov