Porodnice ve Stodě definitivně končí
Ilustrační foto, zdroj: Stodská nemocnice
Ilustrační foto, zdroj: Stodská nemocnice

Porodnice ve Stodě definitivně končí

10 srpna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Představenstvo Stodské nemocnice, která spadá do Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje, rozhodlo na svém dnešním jednání o ukončení provozu porodnice. S tímto rozhodnutím managementu byli ihned seznámeni zástupci odborové organizace a zaměstnanci nemocnice.

Důvodem k tomuto rozhodnutí je absolutní systémový nedostatek pediatrů, který neumožňuje za přijatelných finančních podmínek zajistit dostatek kmenových nebo externích odborníků, kteří by do budoucna umožnili nepřetržité služby na novorozeneckém oddělení. Právě jejich přítomnost je přitom nutná kvůli zajištění péče o novorozence. Musí být přítomni také u každého porodu.

K uzavření porodnice z personálních důvodů došlo na začátku letních prázdnin letošního roku, kdy se ovšem ještě předpokládalo, že se v průběhu července podaří uzavřít pracovní smlouvy s novými lékaři. Ani přes veškerou dlouhodobou snahu vedení Stodské nemocnice se ovšem nepodařilo zajistit dostatek potřebných pediatrů pro další stabilní fungování porodnice.

Stodská nemocnice ovšem začala v průběhu léta letošního roku poskytovat péči, která je pro region zvlášť důležitá. Přímo v ambulantním traktu otevřela ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, kam se může nově registrovat větší množství dětí.

Gynekologická péče bude zachována v plném rozsahu, tedy včetně ženských ambulancí i těhotenské poradny, lůžkové péče i gynekologické operativy. Všem zdravotníkům z novorozeneckého oddělení a porodnice bude nabídnuta práce na jiném pracovišti dle kvalifikace, popř. i rekvalifikace s novou  specializací.

Vzhledem k historii, tisícům spokojených rodiček a vzhledem k současné podpoře veřejnosti i zaměstnanců je mi tohoto rozhodnutí moc líto. Bez dětských lékařů a bez zajištění adekvátní péče o novorozence ale porodnici provozovat nelze,“ říká ředitel Stodské nemocnice Daniel Hajšman. Ten přitom i se svým předchůdcem podnikl řadu aktivit, aby dětské lékaře sehnal.

Pozici jsme opakovaně inzerovali doma i v zahraničí, oslovili jsme personální agentury zaměřené na lékaře, měli jsme i osobní kontakty a tipy od zaměstnanců, kam se obrátit, a dlouhodobě a úzce spolupracujeme s lékařskou fakultou. Ale bohužel pediatři chybí v celé zemi a z absolventů se chce pediatrii věnovat jen malý zlomek. Není zkrátka koho oslovovat,“ doplňuje Hajšman.

Předseda představenstva Stodské nemocnice Zdeněk Švanda doplňuje, že nedostatek pediatrů se promítá také do ochoty měnit zaměstnání i do mzdových očekávání. „Finanční představy vážných uchazečů, se kterými jsme hovořili, byly pro nás nereálné. Setkali jsme se pro představu i s požadavkem na mzdu čtvrt milionu měsíčně, a to dokonce i od zájemce bez plné atestace. To žádný příčetný a odpovědný manažer nemůže akceptovat, navíc v porodnici, kde se rodí v průměru jedno dítě denně,“ říká Zdeněk Švanda.

Rodičkám ze spádové oblasti Stodské nemocnice se prakticky nezhorší dostupnost porodnických služeb. Z okolí Stoda jsou totiž v dojezdové vzdálenosti do 30 minut porodnice v Plzni nebo v Domažlicích. Všechny mají navíc dostatečné kapacity pro to, aby porody ze Stoda převzaly.

Rozhodnutí managementu Stodské nemocnice komentuje také náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví Pavel Hais. „„Nedostatek pediatrů je systémový problém, který trápí nejen Plzeňský kraj. Pokud se nestane zázrak, mám důvodnou obavu, že toto rozhodnutí mohou následovat i jiné nemocnice kdekoliv v České republice. Do Nemocnic Plzeňského kraje máme ohlášenou návštěvu pana ministra zdravotnictví. Budu s ním chtít tuto otázku osobně řešit, protože tento stav je dlouhodobě neudržitelný a stát jej musí začít systémově řešit, nebo nás brzy čeká kolaps pediatrické péče. Možným řešením je maximální možné zjednodušení přístupu zahraničních zdravotníků, jejich rychlá integrace a zapracování do našeho zdravotního systému. Pokud se ovšem nestane nic, brzy nás čeká omezování a především zhoršení kvality zdravotní péče,“ upozorňuje Pavel Hais.

zdroj: Nemocnice Plzeňského kraje