Porodnice ve Stodě končí, ale gynekologickou péči tu poskytují dál
Gynekologická péče o těhotné ženy, zdroj foto: Stodská nemocnice
Gynekologická péče o těhotné ženy, zdroj foto: Stodská nemocnice

Porodnice ve Stodě končí, ale gynekologickou péči tu poskytují dál

6 září, 2023 0 Od Pavel Žižka

Jak jsme vás informovali, již téměř měsíc je jasné, že ve Stodě definitivně skončilo fungování porodnice. Důvodem k tomuto rozhodnutí je absolutní systémový nedostatek pediatrů, který neumožňuje za přijatelných finančních podmínek zajistit dostatek kmenových nebo externích odborníků, kteří by do budoucna umožnili nepřetržité služby na novorozeneckém oddělení.

Právě jejich přítomnost je přitom nutná kvůli zajištění péče o novorozence. Musí být totiž přítomni také u každého porodu.

Omezení novorozeneckého oddělení a porodnice ale neznamená omezení gynekologické péče. Tu Stodská nemocnice poskytuje dál v plném rozsahu, včetně péče o těhotné. Pro ty tu pořádají poradnu, předporodní kurzy, rebozo aj. I nadále se tu postarají i o ženy po porodu a nadále tu provádí i kompletní rozsah gynekologických operací.

Gynekologická lůžková péče se navíc rozšířila o nadstandardní pokoje s vlastním sociálním zařízením. V plném provozu, včetně možností registrace, jsou i všechny gynekologické ambulance, které pod Stodskou nemocnici patří. Konkrétně se jedná o ambulance ve Stodu, v Pernarci a o poradnu primáře MUDr. Junka.

zdroj: Nemocnice Plzeňského kraje