Porodnice ve Stodě zavádí pokrokový způsob tlumení porodních bolestí
Ilustrační foto, zdroj: Stodská nemocnice
Tišení porodních bolestí, zdroj: Stodská nemocnice

Porodnice ve Stodě zavádí pokrokový způsob tlumení porodních bolestí

12 ledna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Ženy, které se rozhodnou pro porod ve Stodské nemocnici, mohou nově využít stále populárnější způsob úlevy od porodní bolesti. Jedná se o pacientkou kontrolovanou analgesii, jejíž účinek si určuje sama rodička.

Ta má v ruce tlačítko, kterým podle vlastní potřeby ovládá postupné dávkování tišící látky. Během porodu tak reaguje přímo na aktuální bolest. Tišící látka je aplikována v předem stanovených bezpečných mezích určených lékařem a nemá žádné vedlejší účinky na zdraví ženy ani plodu.

„PCA metodu jsme našim rodičkám nabídli poprvé ve zkušebním režimu v létě a řada rodiček si ji pochvalovala. Proto jsme se rozhodli tento typ analgesie zařadit do standardní nabídky stodské porodnice vedle tradičních metod jako je inhalační nebo epidurální analgesie s tím, že rodička si může zvolit, co ji bude vyhovovat,“ říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Michal Junk.

Postup je takový, že ženě je před porodem na porodním sále zaveden zvláštní žilní vstup do paže. Tím je podáváno pomocí speciální pumpy analgetikum, které má prakticky okamžitou účinnost, a naopak organismus jej relativně rychle odbourává. „Pacientka si přitom tlačítkem aplikuje dávku sama a dle intenzity bolesti na ni reaguje v odpovídající míře a v podstatě v reálném čase. Velikost dávek a ostatní bezpečnostní parametry jsou nastaveny anesteziologem,“ doplňuje primář a upřesňuje, že látku je možno podávat po celou první dobu porodní a na začátku doby druhé.

Metoda PCA je poskytována rodičkám bezplatně. V českých nemocnicích je zatím rozšířena více na chirurgických nebo ortopedických odděleních jako pooperační analgesie, kdy touto metodou pacient tiší pooperační bolesti, například po výměně kloubů. Postupně ji ale zařazují do své nabídky i porodnice. Stodská patří mezi první na západě Čech.

zdroj: Stodská nemocnice