Průmyslníci: Clo na čínské elektromobily není řešením
Elektromobil, foto: Kindel Media
Elektromobil, foto: Kindel Media

Průmyslníci: Clo na čínské elektromobily není řešením

15 června, 2024 0 Od Pavel Žižka

Trh s elektromobily čeká významná změna. Levné elektromobily z Číny zřejmě významně podraží, neboť se při jejich dovozu začne platit výrazně vyšší clo. Situace kolem jeho výše je však poněkud nepřehledná. S kritikou nyní přichází i Sdružení automobilového průmyslu.

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vzalo na vědomí rozhodnutí Evropské komise (EK) uvalit na základě
prvních zjištění antisubvenčního šetření cla na dovoz elektromobilů vyrobených v Číně, a to ve výši dodatečných
17,4 až 38,1 procent (tzn. nad rámec stávajících 10). Tento krok zdůvodnila EK tím, že zaručení rovných podmínek
pro všechny je základem pro udržení globální konkurenceschopnosti.

Sdružení automobilového průmyslu již před vydáním rozhodnutí vyjádřilo obavy z možných negativních dopadů.
„Bylo to naopak právě odstranění obchodních bariér, co vedlo v posledních desetiletích k rozšíření mezinárodního
obchodu a růstu prosperity – zejména pokud se jedná o sektor automotive, který je založen na silném exportu,“
upozorňuje Zdeněk Petzl, výkonný ředitel AutoSAPu.

Evropa uvalením prozatímních cel následovala Spojené státy, které k takovému kroku přistoupily letos na jaře.
Zástupci AutoSAPu jsou toho názoru, že ve vztahu k oběma kontinentům začne Čína uplatňovat odvetná opatření
a dojde k další eskalaci už tak napjatých obchodních vztahů. Pro Evropu přitom čínský trh představuje třetí největší
exportní destinaci, a i situace Evropy a jejích dodavatelsko-výrobních řetězců je odlišná než ta, ve které se nachází
USA.

Hledisko, které nemůže být opomíjeno, souvisí s dovozem surovin a komponentů z Číny. Víc než 90 procent
klíčových materiálů pro výrobu elektrických vozidel i samotné baterie dováží evropské automobilky z Číny. Zvýšení
cen těchto importů nebo dokonce jejich blokace by bylo pro domácí výrobce velkým problémem z hlediska plnění
ambiciózních plánů EU snižovat CO2. Evropa totiž zatím nemá spolehlivý plán, jak být soběstačná ve všech těžených
surovinách a komponentech potřebných k výrobě elektromobilů, případně jak si je zajistit jinde. Řada firem v Číně
také vyrábí a do Evropy exportuje. Případná cla by se tedy vztahovala i na tyto společnosti.

Zavedení nových celních opatření čínští výrobci určitě pocítí a jejich expanzi to může zpomalit, nicméně neočekáváme, že by to mělo vliv na dotační politiku v Číně. Firmy, které v současnosti v Číně vyrábějí elektromobily pro Evropu, se zcela jistě dokážou přizpůsobit a pokračovat v průniku na trh, ať už prostřednictvím lokálních investic, spoluprací s místními partnery nebo přesunem výroby do jiných zemí.

„Máme za to, že samotná antisubvenční opatření, jako jsou dodatečná cla, problémy, kterým automobilový průmysl
čelí, nevyřeší. Potřebujeme naopak systémový přístup, který podpoří silné stránky evropského průmyslu, které zvýší
jeho konkurenceschopnost a otevřou nové trhy,“ uvádí za český sektor automotive Zdeněk Petzl. Podle něho by měla
EK přijít s průmyslovou strategií pro EU a ve spolupráci s jednotlivými členskými státy celkově zlepšovat podnikatelské prostředí s důrazem na podporu inovací v automobilovém průmyslu. Současně s tím se musí hledat cesty, jak zvýšit soběstačnost kontinentu v dodávkách kritických surovin a komponentů. Regulační rámec, ve kterém se automobiloví výrobci pohybují, by měl být jen natolik přísný, aby v něm jednotlivé subjekty mohly svobodně podnikat a růst.

zdroje: Evropská komise, AutoSAP