Rezervace pro velké kopytníky u Nýřan se rozšířila
Exmoorští koně v rezervaci Janovský mokřad, foto: Bc. Eva Mertlová, Plzeňský kraj
Exmoorští koně v rezervaci Janovský mokřad, foto: Bc. Eva Mertlová, Plzeňský kraj

Rezervace pro velké kopytníky u Nýřan se rozšířila

19 ledna, 2023 0 Od Pavel Žižka

V pastevní rezervaci Janovský mokřad u Nýřan měli velcí kopytníci k dispozici 11,7 hektarů. Minulý čas je však na místě, protože Plzeňský kraj, který je jejím zřizovatelem, ji v minulých dnech rozšířil téměř na dvojnásobek – o dalších 8,9 hektaru.

„Plzeňský kraj je výborným příkladem toho, jak veřejná instituce dokáže pečovat o biologicky cenné území přírodě blízkým a zároveň finančně efektivním způsobem,“ ocenil Dalibor Dostál, ředitel ochranářské organizace Česká krajina, která pro nýřanskou rezervaci poskytla bezplatně zvířata. „Projekt rezervace u Nýřan také ukázal, jak rychle lze v Česku podobnou rezervaci založit, pokud úřady postupují vstřícně a bez zbytečných obstrukcí. Představitelé krajského úřadu se byli v milovické rezervaci podívat pro inspiraci v červenci roku 2021 a v prosinci 2021 se již divocí koně pásli u Nýřan,“ popsal Dalibor Dostál.

Po dvacetihektarové rezervaci se prohánějí menší stáda divokých koní a zpětně šlechtěných praturů. V příštích týdnech společnost Česká krajina poskytne další zvířata, aby zvládla rozsáhlejší plochy spásat.

Přírodní rezervace Janovský mokřad byla vyhlášena Plzeňským krajem teprve 24. května. 2021. Na lokalitě žijí nebo se zastavují i ohrožené druhy ptáků – například polák malý, bramborníček hnědý nebo jeřáb popelavý. „Předmětem ochrany jsou převážně mokřadní biotopy jako rákosiny, křoviny, rašelinné a podmáčené plochy nebo trvale zaplavené tůně, s neupraveným vodním režimem a výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a celkově vysokou diverzitou zejména ptáků,“ popsal Jiří Vlček, pracovník krajského úřadu na úseku ochrany přírody.

Dříve se v těchto místech nacházela jen orná půda. Po ukončení zemnědělské činnosti tak plochu výrazně zarůstaly různé plevele a expanzivní druhy trav. Právě ty by měla pastva velkých kopytníků potlačovat. „Cílem managementu je od počátku území vegetačně diverzifikovat. Technickými prostředky ani finančně nebylo možné biomasu posekat, ani smysluplně z plochy odstranit,“ doplnil Jiří Vlček.

Plzeňský kraj ještě plánuje ve starší části pastviny vytvořit rozsáhlou periodickou lagunu, která ba měla být spásána zvířaty a tím vytvořit potravní nabídku pro migrující i hnízdící ptáky. Do lokality byli v prosinci 2021 přivezeni tři divocí koně a v lednu 2022 dvě krávy zpětně šlechtěného pratura s odrostlým teletem. V březnu 2022 se pak jedné ze samic narodila dvojčata.

Na projekt známější rezervace velkých kopytníků společnosti Česká krajina v Milovicích může veřejnost přispět prostřednictvím portálu https://www.darujme.cz/krajina a dále pak zasláním zprávy ve tvaru DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777. Cena dárcovské zprávy je 90 korun, na projekty neziskové organizace jde 89 Kč korun. Dárcovské SMS zastřešuje Fórum dárců. A také nákupem ve vybraných e-shopech prostřednictvím portálu Givt.cz nebo na e-shopu www.zelenadomacnost.com.

zdroj: Česká krajina