Rokycanská sokolovna ožije
Sokolovna Rokycany (vizualizace), zdroj: město Rokycany
Sokolovna Rokycany (vizualizace), zdroj: město Rokycany

Rokycanská sokolovna ožije

26 ledna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Město Rokycany se připravuje na celkovou revitalizaci objektu Sokolovny. Ta by měla být zahájen ještě letos. Cílem je vybudovat nové centrum kultury pro třetí největší město v Plzeňském kraji.

V současnosti se zpracovává projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Součástí je demolice přístavby původního objektu Sokolovny (malý sál, prostory restaurace). Součástí nových úprav jsou podzemní parkoviště, venkovní parkoviště a venkovní piazetta.

Stavba Sokolovny, která byla dostavěna v roce 1905, byla v průběhu let doplněna o přístavbu z 20. let (stavba malé tělocvičny) a přístavbu z 80. let (přístavba kulturního domu s velkokapacitní restaurací). Zmíněné přístavby budou kompletně odstraněny.

Původní historický objekt Sokolovny je ve špatném stavebně technickém stavu. Vzhledem k jeho historické a urbanistické významnosti však bude zachován a opraven do podoby z 50. let. V rámci stavební úpravy bude nahrazena střešní krytina a krov, který je ve špatném stavu. Dále budou provedeny dispoziční úpravy, nové konstrukce stropů a nové instalace (voda, plyn, vytápění, kanalizace a elektro).

Původní přístavby budou nahrazeny novou moderní přístavbou obdélníkového půdorysu s malým multifunkčním sálem, novým vstupním vestibulem, tanečním sálem a zázemím pro účinkující. Pod novou přístavbou bude vybudováno podzemní parkoviště. Na novou přístavbu navazuje volně přístupný veřejný prostor piazzetta a dále veřejné parkoviště. Piazzetta je navržena ve sklonu směrem k parkovišti a poskytuje tak přirozenou elevaci vhodnou pro případné venkovní kulturní akce a zároveň bezbariérový přístup do obou sálů kulturního centra. Piazzeta bude lemována nově vysazenými stromy. Nové venkovní parkoviště je z velké části navrženo s vegetační dlažbou doplněnou o stromy poskytující stín.

Rozpočet této investice činí 354 milionů korun včetně DPH.

zdroj: Mgr. Adriana Jarošová, město Rokycany