Rokycanské dopravní martyrium vrcholí. V klíčové Jiráskově ulici se pokládá asfalt
Jiráskova ulice, zdroj foto: město Rokycany
Jiráskova ulice, zdroj foto: město Rokycany

Rokycanské dopravní martyrium vrcholí. V klíčové Jiráskově ulici se pokládá asfalt

15 prosince, 2023 0 Od Pavel Žižka

Město Rokycany prožívá tři dny výrazných dopravních omezení v souvislosti s rekonstruovanou Jiráskovou ulicí. V sobotu 16. prosince bude položena obrusná vrstva asfaltu celé Jiráskovy ulice.

Nyní zbývá položit asfalt v úseku od křižovatky (a to včetně) ulic Jiráskova x Svazu bojovníků za svobodu po odbočení k BILLE a úsek od kruhového objezdu Jiráskova x Josefa Růžičky k mostu směrem do ulice Pražská.

Město Rokycany žádá občany, pokud je to možné, aby se Jiráskově ulici v následujících třech dnech zcela vyhnuli a využili Šťáhlavskou ulici. Uzavřen bude také výjezd z ulice Svazu bojovníků za svobodu (od ulice Josefa Knihy) do ulice Jiráskova, směrem k ulici Dukelská.

Zhotovitel oznámil městu následující postup stavebních prací:

Čtvrtek 14. prosince:

· Ve čtvrtek dojde k pokládce ložné vrstvy v ulici Jiráskova od vjezdu k BILLE k ulici Svazu bojovníků za svobodu. Pokládka bude realizována po polovinách se zachováním provozu jedním pruhem, tedy bez dalších dopravních omezení.

Pátek 15. prosince:

· V pátek bude položena ložná vrstva v ulici Pražská (za kruhovým objezdem Jiráskova x Josefa Růžičky) směrem k mostu. Doprava přes kruhový objezd bude řízena semafory, uzavřen bude výjezd z kruhového objezdu směrem do centra (k Malému náměstí). Zároveň se v daném úseku položí na jedné polovině vozovky obrus. Příjezd na Masarykovo náměstí bude ulicí Gottliebova, výjezd ulicí Míru.

· V ulici Jiráskova (od vjezdu k BILLE k ulici Svazu bojovníků za svobodu) bude položena druhá polovina ložné vrstvy, průjezd bude zachován po polovinách.

Sobota 16. prosince:

· V sobotu dojde k úplné uzavírce ulice Jiráskova v úseku od křižovatky s ulicí Svazu bojovníků za svobodu k vjezdu do BILLY z ulice Jiráskova. Bude položen kompletně asfalt. V ulici Pražská se dodělá druhá polovina vozovky, průjezd okružní křižovatkou (Jiráskova x Josefa Růžičky) bude řízen semafory, výjezd směrem do náměstí bude uzavřen.

· Ulice Jiráskova v úseku od kruhového objezdu u Střelnice k soudu bude v sobotu 16. prosince slepá.

V rámci stavby došlo ke zprůjezdnění Palackého ulice, kdy je možné odbočení doprava i doleva a úsek od kruhového objezdu u Střelnice až po křižovatku Jiráskova x Palackého je obousměrný. Bez omezení provozu je také náměstí 5. května.

Autobusové linky 470222, 47023, 470224, 470232 a 210546 pojedou po objízdné trase s náhradní zastávkou místo v ulici Železná (směr Praha) v ulici Soukenické. Zastávky jsou přesunuty do neděle 17. prosince.

Od pondělí 18. prosince 2023 do 1. ledna 2024 budou přerušeny stavební práce v rámci investice rekonstrukce ulice Jiráskova, Rokycany.

Od 17. prosince prozatím zůstane Jiráskova ulice jednosměrná, v úseku od kruhového objezdu u Střelnice ke křižovatce Jiráskova x Palackého je obousměrný provoz.

zdroj: Mgr. Adriana Jarošová, město Rokycany (tisková zpráva)