Rokycanské gymnázium spolupracuje s plzeňskou pedagogickou fakultou
Gymnázium Rokycany, zdroj: město Rokycany
Gymnázium Rokycany, zdroj: město Rokycany

Rokycanské gymnázium spolupracuje s plzeňskou pedagogickou fakultou

24 ledna, 2023 0 Od Pavel Žižka
Rokycanské gymnázium pomáhá vzdělávat nové učitele. Se studenty, kteří si tu plní praxi, se sem zároveň dostávají i nové pohledy na výuku. Oboustranně prospěšná spolupráce byla navázána díky programu Plzeňská fakultní škola, který připravila Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni (FPE ZČU).

Hlavním cílem programu je nabídnout studentům pedagogiky soustavnou, odborně vedenou praxi na vybraných školách, a tím výrazně zlepšit kvalitu přípravy budoucích učitelů.
Vedení FPE ZČU připravilo pro studenty učitelství zcela nový koncept praxí nazvaný Plzeňská fakultní škola. Tento koncept efektivně propojuje studenty učitelských oborů, akademické pracovníky pedagogického zaměření a zkušené učitele z vybraných škol.
Studentům učitelských oborů program přináší možnost poznat vzdělávací proces opravdu komplexně a důkladně. Praxe budou probíhat po celou dobu navazujícího magisterského studia, vždy jeden den v týdnu. Praktikant se zapojí nejen do výuky, ale i do každodenního provozu školy, bude se účastnit projektových dnů, výletů a exkurzí i pedagogických rad. Student bude nejprve docházet na náslechy, postupně se začne zapojovat do výuky, asistovat učiteli, a nakonec si vyzkouší i samostatné vedení hodiny. Po celou dobu má možnost konzultovat svou práci se zkušenými pedagogy z praxe i se svými vyučujícími z fakulty.
Projekt bude přínosem i pro učitele z praxe. Budou v pravidelném v kontaktu s mladými lidmi, kteří mají zájem o vzdělávání, mohou se jimi inspirovat a případně je i oslovit s nabídkou další spolupráce.
Pro učitele rokycanského gymnázia není součinnost s vysokými školami novinkou. Kromě FPE ZČU spolupracují také s Přírodovědeckou fakultou UK (i zde je Gymnázium a SOŠ Rokycany začleněno do sítě fakultních škol) a s Fakultou aplikovaných věd ZČU Plzeň.
zdroj: Mgr. Adriana Jarošová, město Rokycany