Rokycany hezčí: Restaurace Na Střelnici dostane nová okna
Restaurace Na Střelnici, zdroj: město Rokycany
Restaurace Na Střelnici, zdroj: město Rokycany

Rokycany hezčí: Restaurace Na Střelnici dostane nová okna

15 června, 2023 0 Od Pavel Žižka
Šest nových oken bude mít sál a jedno nové okno restaurace Na Střelnici směrem do ulice Třebízského. Město Rokycany získalo dotaci ve výši 870 tisíc korun z Plzeňského kraje. Hotovo by mělo být do konce roku 2023, nyní město musí vybrat zhotovitele nových oken. Současné okenní výplně z roku 1998 jsou značně degradované. Objekt Střelnice je v majetku města, který ho pronajímá. Nájemce provozuje restauraci Na Střelnici a společenský sál. Střelnice plní prozatímní funkci společenského centra ve městě, neboť se připravuje revitalizace Sokolovny v Rokycanech.

„Dům č. p. 24, tzv. Střelnice, byl prostorem historické městské střelnice s tanečním sálem, postavený po roce 1828 v sousedství barokní Plzeňské brány. Jméno objektu odkazuje na prestižní měšťanské střelecké spolky, které patřily ke společenskému životu městské honorace té doby. V roce 1838 bylo zřízeno ve Střelnici trvalé jeviště a následovaly další úpravy a dostavby drobnějšího charakteru. Střelnice měnila v průběhu let své majitele i oficiální název, ale svou základní funkci měšťanského společenského centra si podržela. Objekt se nachází v Městské památkové zóně Rokycany,“ připomněl historii objektu starosta města Tomáš Rada.
„Jedná se o hmotově tradiční, zčásti přízemní a zčásti patrový dům šířkové dispozice a složitého stavebního vývoje, mající původ ve dvou objektech, které mají dodnes odlišně ztvárněné fasády. Předmětná severní část domu obsahující velký společenský sál má novodobě řešenou fasádu s plochými šambránami kolem otvorů. Okenní výplně jsou umístěny ve špaletě, jsou dřevěné, zčásti pevné, zčásti dvoukřídlé s lazurným nátěrem,“ vysvětlila Jana Cinkeová, která má ve své gesci památkovou péči ORP Rokycany.
Po demolici Plzeňské brány roku 1950 se budova ocitla v izolované poloze a následně byla přestavěna včetně ponechaného torza brány na Odborový dům kultury, otevřený roku 1958. Budova tehdy získala novou brizolitovou fasádu, byly upraveny okenní otvory a výplně. Poslední rekonstrukce objektu provedena roku 1998 byla technicky poctivá. Dochované polokruhově završené okenní otvory v uličním průčelí sálu pocházejí z doby výstavby objektu, výplně pocházejí z úprav realizovaných roku 1998.
Nová okna jsou navržena do stávajících otvorů o rozměrech 3450×1360 mm, řešená v horních dvou třetinách jako pevná, dělená do čtyř tabulí, ve spodní třetině jako dvoukřídlá. Technické řešení oken počítá s provedením v dubovém, nebo variantně smrkovém masivu z euro profilů a zasklením dvojsklem. Na oknech budou provedeny profilované poutce, klapačky a dřevěné okapnice. Šířky poutců a klapačky budou sjednoceny jak v pevné, tak i otvíravé části. Distanční rámeček je navržen v barvě rámu.
„Město podalo žádost na výměnu sedmi oken Na Střelnici do dotačního titulu Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje 2023. Žádali jsme o částku 870 tisíc korun a byla nám schválena v plné částce,“ doplnila Gabriela Šímová z Odboru finančního Městského úřadu Rokycany, která má na starosti dotace města.
zdroj: Mgr. Adriana Jarošová, město Rokycany