Rokycany se zapojují do Milostivého léta. Obyvatelé dluží takřka pět milionů
Masarykovo náměstí v Rokycanech, zdroj: město Rokycany
Masarykovo náměstí v Rokycanech, zdroj: město Rokycany

Rokycany se zapojují do Milostivého léta. Obyvatelé dluží takřka pět milionů

19 července, 2023 0 Od Pavel Žižka

Zastupitelstvo města Rokycany schválilo na červnovém jednání zapojení Rokycan do Milostivého léta 2023. Čtrnáctitisícové město odpustí příslušenství dluhů na poplatcích (jedná se zejména o navýšení poplatku či exekuční náklady) za obecní systém odpadového hospodářství, místní poplatek ze psů a místní poplatek za užívání veřejného prostranství v případě, že dlužník požádá o odpuštění příslušenství a zároveň do 30. 11. 2023 uhradí dlužnou částku na poplatku, ke kterému se příslušenství váže.

Letošní oddlužovací akce začala 1. července a potrvá do konce listopadu. Navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. To samé platí i pro místní poplatky, umožní-li to obec, kraj nebo hlavní město Praha.

Co se týká města Rokycan – výše nedoplatků za místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, místní poplatek ze psů činila k 31. prosinci 2022 cca 4,7 milionu korun a týká se více než 1600 dlužníků. Rozhodný nedoplatek je nedoplatek na poplatku (dani) nebo na příslušenství tohoto poplatku fyzické osoby, který vznikl do 30. září 2022 a je, popřípadě byl, evidován u správce daně do 30. září 2022. Výše příslušenství k nedoplatkům na místních poplatcích za obecní systém odpadového hospodářství a místních poplatcích ze psů činila ke konci roku 2022 částku cca 2,2 milionu korun,“ vysvětlila Michala Borečková, vedoucí Odboru finančního Městského úřadu Rokycany.

V rámci snahy o snížení administrativní zátěže a nehospodárnosti vymáhání je také snaha o zánik nedoplatků na poplatcích a jejich příslušenství nepatrné hodnoty. Pokud se bude tedy jednat o neuhrazené nedoplatky na místním poplatku nebo na jeho příslušenství vzniklé do 30. 9. 2022 nedosahující jednotlivé výše 200 korun, tak zaniknou ke dni nabytí účinnosti zákona. Výjimkou je, pokud budou nedoplatky na místním poplatku či příslušenství činit v součtu evidovaných nedoplatků u města Rokycany výši přesahující 1000 korun – takovéto pohledávky jsou maximálně v řádech kusů,“ doplnila Michala Borečková.

Základní pravidla pro odpuštění příslušenství místního poplatku (na žádost poplatníka):

 • poplatníkem (dlužníkem) je fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023 požádá o odpuštění příslušenství poplatku,

 • nedoplatky na poplatku a na příslušenství vznikly do 30. 9. 2022,

 • nedoplatek na poplatku musí být uhrazen do 30. 11. 2023,

 • musí být splněny všechny výše uvedené podmínky kompletně.

Zánik nedoplatků na místním poplatku (bez žádosti poplatníka):

 • je určen pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikající i právnické osoby

 • týká se poplatku a jeho příslušenství, pokud:

  • vznikly do 30. 9. 2022,

  • každý jednotlivý nedoplatek je menší než 200 Kč,

  • v součtu nedoplatky nepřesahují 1 000 Kč.

Žádost o odpuštění příslušenství mohou občané podat na Městský úřad Rokycany následovně:

 1. elektronicky

  1. způsoby podle § 71 odst. 1 písm. a) až d) daňového řádu

  2. elektronickou kopií dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem. Jde o formu podání, kdy poplatník vyhotoví žádost v listinné podobě, kterou vlastnoručně podepíše. Následně z ní vytvoří elektronickou kopii (např. scan takto podepsané žádosti, nebo její fotografii pořízenou např. mobilním telefonem), kterou zašle e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu podatelny příslušného správce poplatku, zveřejněnou na webových stránkách obce.

 2. v listinné podobě prostřednictvím

  1. provozovatele poštovních služeb

  2. podatelny Městského úřadu Rokycany

 3. ústně do protokolu.

Kontakty:

Odbor finanční Městského úřadu Rokycany

 • Bc. Irena Novotná, tel. 371 706 109, e-mail: irena.novotna@rokycany.cz – místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

 • Ing. Jan Pešička, tel. 371 706 136 nebo 371 706 252, e-mail: jan.pesicka@rokycany.cz – místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (cizinci), místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 • Božena Švábová, tel. 371 706 135, e-mail: bozena.svabova@rokycany.cz – místní poplatek ze psů

zdroj: Mgr. Adriana Jarošová, město Rokycany