S výdaji na školní pomůcky nebo kroužky může pomoci i stát
Peníze, foto: Erictorres-2002, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27560954
Peníze, foto: Erictorres-2002, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27560954

S výdaji na školní pomůcky nebo kroužky může pomoci i stát

24 srpna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Školní pomůcky, kroužky a další výdaje mohou být na začátku školního roku značným zásahem do rozpočtu rodin, a to i těch žijících na Plzeňsku. S náklady souvisejícími se vzděláním a zájmovou činností dětí, a to od základní po vysokou školu, může stát pomoci především prostřednictvím jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi. Tou je mimořádná okamžitá pomoc. MPSV zároveň pokračuje v podpoře projektu Obědy do škol, díky kterému mohou zdarma obědvat děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit hradit stravné z vlastních zdrojů.

Mimořádná okamžitá pomoc (MOP) se týká hned několika životních situací a jednou z nich je i cílená pomoc pro ty, kdo na startu nového školního roku nemají s ohledem na své příjmy, sociální a majetkové poměry prostředky na úhradu výdajů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností dětí. „Každému se může stát, že se jeho rodina náhle dostane do těžké životní situace. Nikdo v takové chvíli nechce, aby tím trpěly děti. Proto pomůžeme rodinám, které nemají dostatek peněz na úhradu školních pomůcek, nákladů spojených s účastí dítěte na škole v přírodě, sportovní činnosti nebo kroužků,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Od ledna do července letošního roku vyplatil Úřad práce ČR celkem 1 578 dávek MOP v souvislosti se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte za 3,7 milionu korun. Asi půl milionu korun bylo určeno čistě na školní pomůcky.

ÚP ČR zkoumá odůvodněnost nákladů, jejich ekonomickou náročnost, popřípadě možnosti jednotlivých školních zařízení a další okolnosti. Zároveň bere zřetel i na začlenění dítěte do kolektivu. Po posouzení stanoví úřad s ohledem na příjmy žadatele a společně posuzovaných osob výši dávky, a to až do úrovně konkrétního nákladu. Součet poskytnutých dávek nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tady maximálně 48 600 Kč. Více informací je k dispozici zde. V letošním školním roce pokračuje také projekt Obědy do škol. Bezplatné školní stravování bylo podporováno až do června 2023 prostřednictvím výzvy Operačního programu Potravinová a materiální pomoc. Na tento program naváže od školního roku 2023/2024 (počínaje zářím 2023) podpora bezplatného školního stravování v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. „Ve 21. století by u nás žádné dítě nemělo mít hlad. Proto pomůžeme těm nejchudším rodinám a zaplatíme jim obědy. Budou tak pro ně zcela zdarma,“ řekl ministr Jurečka.

Dříve měly nárok na bezplatné obědy pouze rodiny s dětmi ve věku od 3 do 15 let, které pobíraly dávky v hmotné nouzi. Od března tohoto roku došlo k rozšíření cílové skupiny. Šanci tak dostanou i nízkopříjmové rodiny, které se nacházejí těsně nad hranicí hmotné nouze nebo čelí různým nepříznivým situacím. Řízení o poskytnutí finanční podpory mají ve své kompetenci jednotlivé kraje, které mohou využívat znalostí místní sociální situace a cílové skupiny. V průběhu školního roku 2022/2023 bylo podpořeno celkem 9 749 dětí. Finanční prostředky směřovaly do 1 204 školských zařízení, včetně těch v našem kraji.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí