Škola, kde nezvoní, hodiny nemají 45 minut, nejsou v nich učitelé, známky, ani klasické předměty a všichni si tykají, je nově i v Plzni
Škola, ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay
Škola, ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay

Škola, kde nezvoní, hodiny nemají 45 minut, nejsou v nich učitelé, známky, ani klasické předměty a všichni si tykají, je nově i v Plzni

2 září, 2023 1 Od Pavel Žižka

Od 4. září zahájí v Plzni výuku základní ScioŠkola. V Plzeňském kraji se jedná o první ScioŠkolu, celkově jich v rámci ČR bude od září fungovat již devatenáct.

Obyvatelům Plzně a okolních obcí se tím rozšiřuje nabídka vzdělávání. Po mnohaletém úsilí iniciativy rodičů, kteří se o vznik školy zasazovali, tak ScioŠkola přináší do Plzně moderní a inovativní vzdělávání, jehož koncept je hodně odlišný od škol, do nichž většina z nás chodila. Téměř vše v nich funguje jinak. Nezvoní, hodiny nemají 45 minut, nejsou v nich učitelé, známky, ani klasické předměty, všichni si tykají, o pravidlech školy rozhodují děti, a tak by se dalo pokračovat.

„Rodiče z Plzně nás oslovili již před pěti lety. V první fázi jsme však naráželi na odpor MŠMT, které odmítalo školu zapsat do rejstříku, což nyní již naštěstí neplatí. V posledních třech letech jsme se potýkali s hledáním vhodných prostor,“ uvedl Jan Krtička z Rady ScioŠkol, který má její vznik v Plzni na starost.

„Přípravu prostor jsme museli zvládnout během letních měsíců a v úpravách stále pokračujeme. A již koncem června jsme měli kompletní tým, který se přes léto připravoval, aby zvládl specifika konceptu ScioŠkol”, dodává Kateřina Vodrážková, která bude součástí tandemu, jež školu povede, “V tuto chvíli již máme přes 40 přihlášených dětí. Stále však máme několik volných míst do 1. až 6. třídy,” pokračuje Vodrážková.

Škola bude přijímat zhruba 16 žáků do každého ročníku. V prvním roce nabídne výuku pro  1. až 6. třídu. Cílová kapacita školy je 150 žáků od 1. do 9. třídy. Škola je zapsána v rejstříku škol MŠMT. Školné, které se hradí 10 měsíců a zahrnuje také náklady na družinu, činí 7000 Kč měsíčně.

„Připravujeme děti na život v současném, a především pak v budoucím světě. V něm nebudou potřeba pouze naučené znalosti. Důležitější budou specifické dovednosti, které když děti ovládnou, bude se jim žít lépe. Říkáme jim kompetence pro budoucnost. K nim vedeme žáky ScioŠkol“, upřesňuje Ondřej Šteffl, který stojí za myšlenkou ScioŠkol. Všem ScioŠkolám je společný právě důraz na rozvoj kompetencí. Tedy na schopnosti převzít zodpovědnost, umět se rozhodovat, odolávat stresu, být studijně autonomní, pracovat v týmu nebo respektovat ostatní. Chyby ve ScioŠkolách nejsou vnímány jako cesta k trestu (neznámkuje se), ale jako prostředek pro další učení. Velký důraz je kladen na propojení školy s reálným životem.

zdroj: Kateřina Vodrážková, Scio