Sušickou nemocnici chce zachránit Plzeňský kraj. Míč je na straně města
Sušická nemocnice, zdroj foto: Sušická nemocnice s.r.o.
Sušická nemocnice, zdroj foto: Sušická nemocnice, s.r.o.

Sušickou nemocnici chce zachránit Plzeňský kraj. Míč je na straně města

28 listopadu, 2023 0 Od Pavel Žižka

Zastupitelstvo Plzeňského kraje vzalo na vědomí v pondělí 27. listopadu 2023 na svém mimořádném jednání návrh smlouvy o převzetí provozu Sušické nemocnice, který vypracovala pracovní skupina zřízená za účelem projednání podmínek případného začlenění Sušické nemocnice do systému krajských nemocnic, a zároveň schválilo uzavření smlouvy o bezúplatném převzetí provozu Sušické nemocnice s městem Sušice. Hejtmanovi Rudolfu Špotákovi zastupitelstvo uložilo smlouvu o převzetí provozu Sušické nemocnice podepsat a zaslat ji ke schválení a k podpisu městu Sušici.

„Od této chvíle tak mají budoucí osud nemocnice zcela v rukou zastupitelé města Sušice. Ti buďto smlouvu schválí a potvrdí, že mají zájem na tom, aby od 1. ledna 2025 převzala provoz nemocnice společnost, jejímž jediným společníkem je Plzeňský kraj, anebo ji ponechají dál v současném stavu,“ sdělil k rozhodnutí zastupitelstva hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a upřesnil, že takovouto společností by byla buďto Klatovská nemocnice a.s., anebo nová společnost, kterou by Plzeňský kraj za tímto účelem založil. Tím by se Sušická nemocnice zařadila do sítě krajských nemocnic.

Záměr o převzetí nemocnice v Sušici a zajištění poskytování zdravotních služeb v jejím areálu krajští zastupitelé schválili s podmínkou, že město Sušice bezúplatně převede (daruje), Plzeňskému kraji movitý i nemovitý majetek, který je ve vlastnictví města Sušice, a ve kterém je provozována nemocnice.

„Smlouva řeší proces převzetí provozu nemocnice krajem, a to s účinností od 1. 1. 2025. Je v ní vymezen zejména rozsah poskytovaných zdravotních služeb, které bude Plzeňský kraj v rámci objektivních možností a dostupných kapacit od 1. 1. 2025 v Sušické nemocnici schopen nyní garantovat a zajišťovat,“ upozornil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais. Upravuje také přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů, smlouvy se zdravotními pojišťovnami či možnosti odstoupení od smlouvy. „A je zde uvedeno i to, že smlouva musí být oběma smluvními stranami uzavřena nejpozději do 31. 5. 2024,“ doplnil P. Hais. Toto datum bylo zvoleno s ohledem na zajištění nezbytné přípravy k převzetí provozování nemocnice, a to tak aby tento proces mohl být do 31. 12. 2024 zdárně realizován. Od 1. 1. 2025 by tak Plzeňský kraj mohl bez výraznějších provozních problémů zabezpečit provoz Sušické nemocnice.

Bude-li smlouva o převzetí provozu Sušické nemocnice skutečně uzavřena, uzavře dále Plzeňský kraj s městem Sušice ještě samostatnou darovací smlouvu, na jejímž základě bude kraji bezúplatně převeden movitý i nemovitý majetek, který je ve vlastnictví města Sušice, a ve kterém je provozována nemocnice.

„Uzavření této darovací smlouvy je přitom nezbytným předpokladem k tomu, aby kraj provozování nemocnice převzal,“ zdůraznil hejtman Rudolf Špoták s tím, že Plzeňský kraj dosud od města Sušice oficiální informaci, že s darováním nemocnice souhlasí, neobdržel.

Předpokladem pro převzetí provozu Sušické nemocnice ze strany Plzeňského kraje je tedy uzavření obou předmětných smluv, k čemuž by mělo dojít, pokud to schválí ZPK a zastupitelstvo města Sušice.

Pokud město Sušice do 31. 5. 2024 smlouvu neschválí a nezašle ji podepsanou zpět Plzeňskému kraji, pak k jejímu uzavření nedojde.

Ve smlouvě obsažený (garantovaný) rozsah péče:

Ambulantní péče:

 •  chirurgie
 •  vnitřní lékařství
 •  gynekologie a porodnictví *
 •  praktické lékařství pro děti a dorost *
 •  hematologie a transfúzní lékařství – pouze hematologie – laboratoř
 •  klinická biochemie – laboratoř
 •  rehabilitační a fyzikální medicína
 •  radiologie a zobrazovací metody
  • skiagrafické pracoviště
  • skiaskopické pracoviště
  • ultrazvukové pracoviště

* označené obory lze od 1. 1. 2025 provozovat pouze v případě, že nezbytné činnosti zajistí veškerý stávající personál Sušické nemocnice s.r.o. v těchto oborech.

 

Lůžková péče:

 •  následná lůžková péče

 

Lékařská pohotovostní služba

 • pro dospělé
 • pro děti a dorost

zdroj: Ing. Helena Frintová, Plzeňský kraj (tisková zpráva)