Tvořivé dílny pomáhají pacientům Psychiatrické nemocnice v Dobřanech k uzdravení
Chráněná dílna, zdroj: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Chráněná dílna, zdroj: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Tvořivé dílny pomáhají pacientům Psychiatrické nemocnice v Dobřanech k uzdravení

21 dubna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Čas strávený v keramické, svíčkařské, truhlářské, košíkářské či šicí dílně, v nichž se pacienti dobřanské psychiatrické nemocnice s pomocí ergoterapeutů věnují nejrůznějším činnostem, je nedílnou součástí jejich léčby a přispívá k jejich uzdravení. Keramické hrníčky, vázičky, květináčky, ušité panenky, šperky z korálků, svíčky, dekorační předměty, utkané látky či dřevěné hračky vyrobené v Chráněných terapeutických dílnách dokonce dvakrát ročně vystavují a prodávají na interních nemocničních trzích. Peníze, které utrží, slouží k nákupu materiálu, jehož se v dílnách dost spotřebuje a je čím dál dražší.

„Do dílen docházejí pacienti z otevřených oddělení každý všední den dopoledne nebo odpoledne. Záleží jen na nich, ve které z rukodělných dílen chtějí pracovat, mohou si vybrat činnost podle svého zájmu a schopností. O ergoterapii nejsou ochuzeni ani pacienti, kteří z nějakého důvodu, například kvůli neuspokojivému psychickému stavu, ztížené mobilitě a podobně, nemohou oddělení opustit. Ergoterapeutky za nimi docházejí a pracují s nimi přímo tam,“ uvedla hlavní sestra nemocnice Bc. Hana Benediktová.

„Cílem ergoterapie je zapojit pacienta do smysluplné činnosti a podporovat jeho celkovou pohodu, která mu pomáhá zapomenout na problémy a vede spolu s další nutnou léčbou ke zlepšení zdravotního stavu. Naši pacienti mají ruční práce v dílnách ve velké oblibě. Buď se už s některými technikami setkali, a jsou rádi, že si je mohou zopakovat, nebo naopak, že si mohou vyzkoušet něco nového. Ze začátku se sice leckteří obávají toho, že jim to nepůjde a nezvládnou to, ale pod našim vedením a s naší pomocí to většina z nich dokáže. Někteří nemocní v sobě dokonce objeví talent, o němž dříve neměli potuchy,“ popsala vedoucí sestra ergoterapie Bc. Kateřina Rupertová.

Doplnila, že jen dílnami projde ročně přibližně 200 pacientů, s dalšími pracují ergoterapeutky na ostatních 30 odděleních nemocnice. Vymyslet, co budou pacienti vyrábět a z čeho a jak by měl výsledný předmět vypadat, je většinou jejich úkolem. Kromě rukodělných činností cílí také na léčebnou výchovu k soběstačnosti, trénink běžných denních činností ve cvičné kuchyňce a prádelně, procvičování kognitivních funkcí, relaxaci a další aktivity s přihlédnutím k aktuálnímu složení pacientů ve skupině. Součástí Chráněných terapeutických dílen je i muzikoterapie. Pacienti tady buď hudbu poslouchají při relaxaci, nebo i sami na nástroje hrají, například bubnují ve skupině. Muzikoterapeutka také pracuje s pacienty i individuálně na odděleních.

„Cílem je dosáhnout maximální soběstačnosti člověka v domácím, pracovním a sociálním prostředí, zvýšit kvalitu jeho života a umožnit mu v rámci možností vést nezávislý a plnohodnotný život,“ vysvětlila Bc. Kateřina Rupertová.

Vedoucí ergoterapeutka dodala, že při výrobě předmětů v chráněných terapeutických dílnách se spotřebovávají různé druhy materiálu, včetně zbytků pletacích vln, větších odstřižků látek, výplňových materiálů a podobně. Ergoterapeutky by proto přivítaly, kdyby jim někdo tento pro sebe již nepotřebný materiál věnoval.

zdroj: RNDr. Marie Fialová, Psychiatrická nemocnice v Dobřanech