Umění do plzeňských ulic. Město láká zahraniční umělce
Ilustrační foto: Donald Judge from England - 11.8.17 Plzen and Dixieland Festival 060, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63615726
Ilustrační foto: Donald Judge from England - 11.8.17 Plzen and Dixieland Festival 060, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63615726

Umění do plzeňských ulic. Město láká zahraniční umělce

18 června, 2023 0 Od Pavel Žižka

Do Plzně přijedou tvořit zahraniční umělci a jejich díla bude radnice prezentoval ve veřejném prostoru. Zastupitelé města rozhodli, že podpoří částkou 120 tisíc korun zahraniční umělce, kteří budou v letošním roce tvořit svá díla při pobytu v Plzni. Město dotace poskytuje pravidelně, a to na literární, výtvarnou, hudební, divadelní, taneční či designovou tvorbu.

„Účelem programu je přilákat do města nové tvůrce, know-how, myšlenky a nápady. Tato podpora se zaměřuje na umělce ze zahraničí a zahraniční umělce pobývající na území České republiky. Přednost mají realizace děl v různých prostorách centra města Plzně tak, aby byla zachována hlavní idea rezidence, a to následná prezentace umění a kultury ve veřejném prostoru,“ sdělila Eliška Bartáková, radní pro oblast kultury a památkové péče.

Rezidenční pobyty poskytují prostor pro individuální i týmovou uměleckou spolupráci. Jejich realizací se Plzeň pravidelně připojuje k celosvětové praxi, kdy umělecké tvůrčí pobyty nabízí příležitost jak pro vlastní tvorbu umělců, tak i pro zapojení lokálních uměleckých kruhů do mezinárodního kulturního dění.

Dotace město přiděluje prostřednictvím třetích subjektů, tedy různých spolků či sdružení, které o podporu na konkrétní projekt zažádají. Uzávěrka přijímání žádostí byla 11. dubna 2023 a magistrátní odbor kultury k tomuto datu přijal dvě žádosti, pro něž byla dotace schválena. Jedná se o spolek PaNaMo a Plzeň2015.

Zdroj: plzen.eu