V Domažlicích je posekáno
Sečení trávy v Domažlicích, zdroj: město Domažlice
Sečení trávy v Domažlicích, zdroj: město Domažlice

V Domažlicích je posekáno

18 června, 2023 0 Od Pavel Žižka

Domažlické sídliště Kavkaz je sekáno jako poslední ze sídlišť chodské metropole. První seč jej čekala v sobotu 17. června. Nyní jsou tak celé Domažlice kompletně posekány.

Sekat se tu začalo počátkem měsíce května, stejně jako je tomu i v jiných městech. Pro nadcházejí oslavy byl posekán průtah městem a parky. Pak následoval další úkol pro technické služby – připravit na sezonu parkoviště a rozsáhlou pláž na Babyloně. „V tomto období nás zastihly i velmi vydatné srážky, které nastartovaly enormní růst trávy,“ komentuje Pavel Zavadil, ředitel domažlických technických služeb. Následovalo sídliště na Týnském Předměstí, kde žije téměř 4.000 obyvatel.

„Postupně jednotliví správci a ředitelé přesvědčili předchozí městské rady o tom, že by se o jejich svěřený majetek měl starat někdo jiný. Kdo? No nejlépe technické služby! Takže postupně jsme začali sekat i uklízet listí ve školkách, v lidové škole umění, v letním kině, na dopravním hřišti, příkopy v městských lesích, stezky a cyklostezky, kromě vlastního městského hřbitova i hřbitov církve a pozemek církve, židovský hřbitov a v neposlední řadě i uvedený Babylon. Zde jsou však nároky na počet sečí významně vyšší. Tímto přístupem – doslova zahlcením dalšími úkoly se naše organizace dostala do situace, kdy není schopna včas a kvalitně plnit svoje základní povinnosti,“ dodává Pavel Zavadil


Mezi bytovými domy v Domažlicích a na pozemcích v Havlovicích se v letních měsících seká 2x a 1x na podzim – zpravidla je to spojeno se sběrem spadaného listí. Intenzivněji, a to až 5 x za rok, se seká průtah městem, parky, školky, LŠÚ, cyklostezky a stezky, příkopy v městských lesích, dopravní hřiště, dětská hřiště včetně v Havlovicích, kino, koupaliště a parkoviště Babylon a hřbitovy.

V minulosti byla vysoutěžena výpomoc pouze pro první seč a v letošním roce se souhlasem městské rady i výpomoc pro seč druhou. Vzhledem k pravidelným srážkám je první a někdy i druhá seč komplikovaná rychlým růstem trávy a seč je doslova prováděna na dvakrát. Dále až do listopadu je vše v samostatné režii technických služeb. S přesčasy a někdy i o víkendech průměrně 16 pracovníků seká nepřetržitě od května do listopadu. „Vždy se však řídíme aktuálními potřebami našeho zřizovatele,“ říká Zavadil.

Ročně se takto poseká plocha více jak 1.000.000 m2. Posekaná tráva je odvezena na kompostárnu (směr Bořice) a následný produkt – kompost je zdarma vydáván občanům od května do listopadu v pravidelných intervalech, a to každou středu od 12 do 14 hodin.

„Poděkovat bych chtěl trpělivým občanům, ale především vlastním zaměstnancům, kteří jako jedni z mála nemají čisté límečky, nepředvádějí se na nejrůznějších PR akcích, ale jsou opravdově unaveni i vyčerpáni, jsou zpocení, špinaví od psích exkrementů a jejichž práci už nikdo nechce dělat. Těch si osobně vážím nejvíc,“ zakončuje Pavel Zavadil

zdroj: Pavel Zavadil, DTS Domažlice