V Černicích to v červnu bude žít
Selská náves v Černicích, foto: Josef Špiller, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21575166
Selská náves v Černicích, foto: Josef Špiller, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21575166

V Černicích to v červnu bude žít

26 května, 2023 0 Od Pavel Žižka

Osmý plzeňský obvod Plzeň Černice připravil na první polovinu června pro své obyvatele i návštěvníky tři již tradiční akce – na pátek 2. června Noc kostelů, na sobotu 3. června Dětský den a na sobotu 10. a neděli 11. června Pouť sv. Antonína.

V rámci celorepublikové akce Noc kostelů bude v pátek 2. června od 20 do 21 hodin otevřená kaple na Selské návsi, která bývá veřejnosti přístupná jen při mimořádných příležitostech. Na úvod vystoupí dominikánský dětský sboreček Tučňáci, poté Černicím požehná otec Vojtěch Soudský. Od 20.30 bude následovat komentovaná prohlídka kaple pocházející z roku 1875.

Dětský den se koná v sobotu 3. června od 14 do 17 hodin na fotbalovém hřišti TJ Sokol Černice. Děti se mohou těšit na různé soutěže, skákací hrad, losování o ceny i na opékání buřtíků. „Obvod se stejně jako v předcházejících letech dohodl s místními spolky a sdruženími, aby každý z nich připravil pro děti nějakou aktivitu. Vzhledem k tomu, že se zabývají různými činnostmi, bude nabídka soutěží velmi pestrá,“ uvedl starosta Černic Vladislav Sloup. Do organizace se kromě kulturní komise obvodu zapojily TJ Sokol Černice, Sbor dobrovolných hasičů Černice, spolek Bobeš Anima, Rodinné centrum Na Schodech, BA GRIZZLIES Plzeň a Cyklistika Plzeň.

Pouť sv. Antonína se uskuteční v sobotu 10. a v neděli 11. června rovněž na fotbalovém hřišti. Po oba dny čekají na děti pouťové atrakce, v sobotu večer je od 20 hodin připravena tradiční pouťová zábava. K tanci zahraje kapela Anakonda Benda.

V neděli se bude od 15 hodin konat pouťová mše v kapličce na Selské návsi. Sloužit ji bude jako obvykle otec Vojtěch Soudský. Kaple pochází z roku 1875, bývá otevřena jen při mimořádných příležitostech, jako je právě Noc kostelů či pouťová mše.

Svatý Antonín Paduánský byl portugalský františkánský mnich, teolog a kazatel, který prožil většinu života ve 13. století. Jde o jednoho z nejznámějších svatých, který je uctíván po celém světě.

zdroj: RNDr. Marie Fialová, Městský obvod Plzeň 8 Černice