V Klatovech se opravuje o sto šest
Jedna z opravovaných ulic v Klatovech, zdroj: město Klatovy
Jedna z opravovaných ulic v Klatovech, zdroj: město Klatovy

V Klatovech se opravuje o sto šest

24 května, 2023 0 Od Pavel Žižka

Dopravu v Klatovech v posledních dnech komplikují opravy silnic a chodníků. Řidiči se musí obrnit trpělivostí. Přicházejí ale i dobré zprávy o opravách, které se již podařilo dokončit.V úterý 23. května 2023 došlo k úplné uzavírce komunikace v městské části Klatovy – Luby v úseku od křižovatky se silnicí I/27 až k mostu KT-10 přes Drnový potok (trasa Luby – Sobětice). Důvodem jsou stavební práce na opravě povrchu a odvodnění komunikace. Dopravní obslužnost části „za mostem“ bude po dobu stavby pouze ze směru od Sobětic. Občanům bydlícím v dotčeném úseku bude umožněn příjezd k nemovitostem po domluvě se zhotovitelem stavby. Ukončení prací je předpokládáno na 16. června 2023.

V úterý 23. května 2023 byly zahájené práce spojené s opravou povrchu části místní komunikace i v Borské ulici v úseku od přejezdového prahu za poslední boční ulicí směrem k průjezdu pod železniční tratí. Oprava byla zahájena úpravou krajnic komunikace. Poté bude proveden nástřik s podrcením. Termín dokončení je do konce toho týdne, tedy v pátek 26. května 2023.

Z Klatov ale přicházejí i dobré zprávy. Dokončena byla obnova povrchu chodníku lemující příjezdovou komunikaci k hlavnímu hřbitovu v Klatovech (Hřbitovní ulice). Součástí byla i výměna lamp a svítidel veřejného osvětlení. Přístup na chodník od Plzeňské ulice po schodech je opět zcela otevřen.

zdroj: Tomáš Popelík, město Klatovy