V Mirošově mapují invazní křídlatky

V Mirošově mapují invazní křídlatky

21 září, 2022 0 Od Pavel Žižka

I když se to zdá k nevíře, ne každá rostlina a ne každá zeleň je v přírodě žádoucí. Sem tam se člověku povede zavléct nové druhy na jimi dříve neobydlená území. Některé z nich se začínají lavinovitě šířit, konkurovat druhům původním, či je dokonce ohrožovat. Takovým pak biologové říkají druhy invazní. Známý je bolševník velkolepý nebo křídlatka. Právě tento druh nyní mapují v Mirošově u Rokycan.
Křídlatka japonská, křídlatka sachalinská i jejich kříženec křídlatka česká jsou byliny dorůstající ale výšky menších stromů. I nebotanik je snadno pozná podle vzrůstu, vzhledu listů, stonků a květů. A jejich výskyt poznají i druhy v okolí. Křídlatky totiž tvoří velmi hustý a takřka neprostupný porost, který neumožňuje růst dalších rostlin a není příznivým prostředím ani pro většinu živočichů. Tento porost se přitom rok od roku zvětšuje a časem tak může pokrýt a významně znehodnotit celý pozemek.
Likvidace křídlatek je obvykle záležitostí majitelů a správců pozemků, kde rostou. Situaci jim komplikuje obrovská regenerační schopnost křídlatek. Pokosená křídlatka brzy znovu obráží a zakořenit a znovu růst dokáží i jejich posekané stonky. Jako jediné řešení se tak jeví kosení a následné důsledné zničení pokosených rostlin a použití herbicidu na strniště.
Většina majitelů neví, že na jejich pozemcích rostou rostliny, které snadno zamoří celé okolí, lavinovitě se šíří a že podle platné legislativy jsou povinni tomuto šíření zabránit.

V Mirošově i další obcích na Rokycansku se křídlatkám velmi daří. Proto spolek Dobroslav navázal spolupráci s městem Mirošov za účelem mapování křídlatek. Společně pak vyzvaly veřejnost, aby v případě nálezu křídlatky v katastru Mirošova nálezce křídlatku vyfotil a spolu s uvedením konkrétní lokality snímek zaslal na e-mail pavel.zizka@email.cz. Postupně tak vznikne mapa výskytu křídlatek v Mirošově. Ta je spolu s dalšími informacemi dostupná na webu spolku Dobroslav www.spolekdobroslav.cz. Následně bude spolek ve spolupráci s městem informovat vlastníky pozemků o výskytu křídlatek a o způsobu jejich likvidace. I pro likvidaci nabídne město Mirošov vlastníkům součinnost.