V Rokycanech třídí ostošest
Nádoby na tříděný odpad, zdroj: město Rokycany
Nádoby na tříděný odpad, zdroj: město Rokycany

V Rokycanech třídí ostošest

2 února, 2023 0 Od Pavel Žižka

Odpady a jejich třídění starostům, místostarostům, radním i zastupitelům ještě způsobí nejednu vrásku. Nastupující legislativa přináší pokuty za nadměrné skládkování a vyžaduje po obcích a jejich občanech třídění odpadů v mnohem vyšší míře, než je dosud běžné. Rokycany se dlouhodobě připravují. Místní obyvatelé i samospráva si chválí nový systém door-to-door.

Hlavně díky němu došlo ke snížení produkce směsného komunálního odpadu o přibližně 500 tun. Produkce na osobu a rok činí v Rokycanech cca 202 kilogramů, což odpovídá celorepublikovému průměru. Město chce i nadále motivovat občany ke třídění odpadu. Náklady na odpadové hospodářství v letošním roce ve třetím největším městě Plzeňského kraje jsou odhadovány na 25 milionů korun. To je znamená meziroční nárůst asi o 20%.

„Od prvního čtvrtletí loňského roku byl zaveden v Rokycanech nový systém třídění a svozu odpadů z místa jejich vzniku, tzv. door-to-door systém. Pokud se občané bydlící v rodinných domech do systému zapojili, obdrželi zdarma nádoby na papír, plast a bioodpad, jež jsou pravidelně odváženy přímo od domu. Město platí pronájem za nádoby naší svozové společnosti Rumpold – R Rokycany s. r. o. Celkem je v Rokycanech cca 5 000 domácností, z toho přibližně 1100 domácností již systém door-to-door využívá,“ vysvětlil místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

„V loňském roce došlo ke snížení produkce směsného komunálního odpadu z 3 300 tun na 2 793 tun. U složek tříděného komunálního odpadu je nárůst u skla o 7 procent, u papíru o 10 procent, u plastu o 20 procent a u bioodpadu dokonce o 75 procent. Je tedy zcela zřejmé, že se část odpadů přesunula z kategorie směsného odpadu do kategorie tříděného. Zavedení systému door-to-door v našem městě je z pohledu odpadového hospodářství cesta správným směrem,“ uvedl Tomáš Lavička, který má na starosti odpadové hospodářství města Rokycan.

Občané mohou i nadále žádat o přidělení nádob ke svým domům, a to buď celou sadu anebo jednotlivé nádoby podle druhu odpadu. Počet těchto nádob je v současnosti u rodinných domů každý měsíc navýšen o přibližně dvě desítky. Celkový počet nádob u domácností byl k 31. 12. 2022 již 2 702 kusů. „Proto plánujeme v letošním roce v některých lokalitách zrušit kontejnery (tzv. zvony) na papír a plasty a nahradit je kontejnery na kov, textil nebo oleje z domácností. Z důvodů stále rostoucích nákladů na svoz všech druhů odpadu je neekonomické poskytovat některé služby duplicitně,“ doplnil Tomáš Lavička.

Důvodem, proč město zavedlo systém door-to-door je fakt, že až 60 % váhy odpadu v černé popelnici tvoří materiálově využitelné odpady, jako je papír, plast, bioodpad nebo sklo. Tyto odpady pak končí bez využití na skládce a město za ně draze platí. „Platba za uložení jedné tuny odpadu na skládku se navíc ze zákona každý rok zvyšuje. Z ceny 800 korun v roce 2021 se postupně dostaneme až na 1850 korun v roce 2029. Proč tedy platit velké peníze za likvidaci stovek tun směsného komunálního odpadu, když můžeme 60 procent z něj vytřídit a odpad použít jako surovinu pro další výrobu. Cílem systému je tedy co nejvíce snížit množství směsného komunálního odpadu, přičemž nejlepší je samozřejmě odpad vytvářet co nejméně. Předcházení vzniku odpadů je v našich podmínkách především kompostování biologicky rozložitelných odpadů anebo opětovné použití věcí,“ dodal Tomáš Lavička.

V Rokycanech činí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 780 korun za osobu a rok. Poplatky za odpad jsou splatné do 30. června 2023.

zdroj: město Rokycany, Mgr. Adriana Jarošová