Vedení Rokycan se ptá, jak se žije občanům
Rokycanská radnice, zdroj: město Rokycany
Rokycanská radnice, zdroj: město Rokycany

Vedení Rokycan se ptá, jak se žije občanům

28 února, 2023 0 Od Pavel Žižka

Město Rokycany připravuje nový Strategický plán rozvoje města Rokycany. Jeho cílem je stanovit cíle směřování třetího největšího města v Plzeňském kraji. Stávající rozvojový dokument je třeba aktualizovat, neboť pochází z roku 2004. Před jeho zpracováním chce vedení města zjistit především názor občanů, jak jsou se životem v Rokycanech spokojeni.

„Strategický plán je stěžejním dokumentem města, který stanovuje jeho budoucí směřování na dlouhá léta dopředu. Nejdůležitější je, aby se v našem městě především dobře žilo občanům, proto spouštíme dotazník, v elektronické i papírové podobě, jehož cílem je průzkum spokojenosti občanů s kvalitou života v Rokycanech. Je pro nás stěžejní, aby především občané, ale také lidé dojíždějící k nám do školy či do práce a turisté nám sdělili, jak pro ně naše město můžeme rozvíjet a co je potřeba budovat,“ vysvětlil místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora, který má přípravu strategického plánu ve své gesci, a dodal: „Vzhledem k tomu, že město má předchozí strategický dokument již z roku 2004 je pro nás prioritou rychle, ale ne na úkor kvality, zpracovat nový dokument.“

Dotazník pro občany obsahuje patnáct základních otázek. Město se zajímá o názory na bytovou, sociální, zdravotní oblast, spokojenost se školstvím, odpadovým hospodářstvím, fungováním městské policie, možnostmi trávení volného času, životní prostředí a nechybí ani oblast dopravy.

Dotazník je možné vyplnit od konce února do 31. března 2023, a to elektronicky či papírově. V papírové podobě je možné si vyzvednout dotazník v přízemí rokycanské radnice (u podatelny), dále jsou dotazníky součástí březnového vydání měsíčníku Rokycanských novin a k dostání jsou také v Informačním centru sídlící na nádvoří radnice. Papírové dotazníky se odevzdávají do zalepené krabice v podatelně Městského úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Informačního centra a v Plaveckém bazénu Rokycany.

Elektronicky je možné dotazník vyplnit na webové adrese: https://www.survio.com/survey/d/J3S5Q1A6W3E2K7N5K. V elektronické podobě jsou jednotlivé podotázky z papírové podoby rozpracovány do jednotlivých bodů, proto obsahuje celkem 45 otázek.

O výsledcích průzkumu budou občané informováni v květnovém čísle Rokycanských novin, na webu města a na sociálních sítích města Rokycany.

„Velmi děkujeme za vaše zapojení do průzkumu města. Kvalitní a vyvážený strategický plán nelze zpracovat bez názoru občanů,“ uzavřel místostarosta města Rokycan Jiří Sýkora.

zdroj: Mgr. Adriana Jarošová, město Rokycany