Venku s celou rodinou a se skvělým programem? Blíží se víkend otevřených zahrad
Luftova zahrada, foto: Petr Kuták
Luftova zahrada, foto: Petr Kuták

Venku s celou rodinou a se skvělým programem? Blíží se víkend otevřených zahrad

5 června, 2023 0 Od Pavel Žižka

O víkendu otevřených zahrad 10. a 11. června 2023 budou přístupné také tři zahrady, které patří pod správu veřejného statku města Plzně. Připraven je v nich bohatý program pro dospělé i děti. Skládá se z individuálních i komentovaných prohlídek, dílniček, přednášek či komponovaného pořadu.

„Lidé budou moci druhý červnový víkend navštívit Luftovu zahradu v Doudlevcích nedaleko Tyršova mostu, dále takzvanou vodní zahradu u budovy Rybárny na hrázi Velkého boleveckého rybníka a Arboretum Sofronka v Bolevci. Návštěvníci se na všech těchto místech budou moci setkat s lidmi, kteří o tyto zahrady pečují a znají jejich historii. Mohou si s nimi popovídat třeba při komentovaných prohlídkách či besedách. A připraven je i program pro děti. Například v Arboretu Sofronka se mohou vydat po stopách včelky Medulinky, u vodní zahrady se konají drátenické dílničky a samy děti – žáci ZUŠ Chválenická – pro návštěvníky této vodní zahrady připravily komponovaný program,“ pozval na Víkend otevřených zahrad náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar, do jehož gesce spadá také Správa veřejného statku města Plzně.

Luftova zahrada

Založena mezi roky 1918 a 1933 JUDr. Vilémem Luftem jako soukromá okrasná zahrada se dvěma rybníky, množstvím exotických dřevin, altánem a sochařskou výzdobou. Vlhký charakter pozemku dává vyniknout mokřadním a vlhkomilným společenstvím rostlin i živočichů. Není běžně přístupná.

O Víkendu otevřených zahrad je otevřena po oba dny od 9 do 18 hodin. Konají se v ní komentované prohlídky vždy od 10 a 14 hodin. Ke zhlédnutí bude také výstava obrazů výtvarníka Josefa Černého a součástí Víkendu otevřených zahrad bude v Luftově zahradě také vystoupení hudebníka Míry Kunze.

Arboretum Sofronka

V roce 1956 založeno Karlem Kaňákem jako pracoviště státního Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Zaměřeno bylo na šlechtění borovic. Dnes je jednou z nejrozsáhlejších sbírek všech dostupných druhů borovic na euroasijském kontinentu. V roce 2010 přešlo do majetku města Plzně.

O víkendu 10. a 11. června je arboretum otevřeno od 9 do 18 hodin. Komentované prohlídky s odborným dendrologickým výkladem Jana Kaňáka, bývalého dlouholetého vedoucího Sofronky, jsou na programu po oba dny v 11 a 15 hodin v dolní části arboreta. V sobotu i v neděli je v programové nabídce také exkurze s krmením daňků v horní části areálu, a to od 12 a 16 hodin. V sobotu ve 14 hodin se zájemci mohou vydat do přilehlého městského lesa na vycházku s odborným výkladem lesníka Milana Sekáče. Individuálně je možné projít si naučnou stezku o borovicích či si prohlédnout výstavku přírodnin. Připraven je i další doprovodný program pro děti. Návštěvníci si také mohou zakoupit sazenice a okrasné dřeviny.

Součástí Víkendu otevřených zahrad jsou v Arboretu Sofronka také Včelí dny v režii Českého svazu včelařů – Základní organizace Plzeň – Střed. V jejich rámci se v sobotu od 10 hodin koná přednáška o apiterapii (léčení pomocí včelích produktů), ve 13 hodin pak přednáška o včelaření. Ve stejný den od 12:30 a 16:15 hodin je pak na programu komentovaná procházka po naučné včelí stezce a od 15 do 17 hodin je připraven program pro děti – mohou se vypravit včelí stezkou po stopách včelky Medulinky. V neděli 11. června pak v 10 hodin začne program

věnovaný medovině, provede jím Jiří Smolík – výrobce medoviny z Honezovic. Bude prostor i na praktické ukázky.

Výukový areál na hrázi Velkého boleveckého rybníka (vodní zahrada u Rybárny)

Byl otevřen v roce 2015. Je určen pro vzdělávání žáků mateřských a základních škol, studentů gymnázií a středních škol, ale i vysokoškolských studentů a také různých zájmových skupin a široké veřejnosti. Návštěvníci se v něm mohou seznámit s modelací ekosystémů Bolevecké rybniční soustavy, s pobřežní vegetací, vlhkou loukou, doubravou, vřesovištěm i rašeliništěm. V areálu je hmatový chodník, mechárium, šiškárium i expozice léčivých bylin. Není běžně přístupný veřejnosti.

O Víkendu otevřených zahrad ho lidé mohou navštívit od 9 do 16 hodin. Připraven je i bohatý program. V sobotu od 9:30 hodin a v neděli od 10 hodin se konají komentované prohlídky s botaničkou Zdeňkou Chocholouškovou, která zároveň bude po oba dny od 13 hodin besedovat o léčivých bylinách. V sobotu i v neděli je od 14 hodin připravené komponované vystoupení žáků ZUŠ Chválenická. V sobotu 10. června od 15 hodin si návštěvníci mohou vyslechnout povídání na téma Jak to vlastně všechno bylo (při zakládání výukové zahrady) a v neděli od 11 až do 15 hodin si zájemci mohou vyzkoušet v dílničkách drátování. Další informace jsou na facebooku Výuková vodní zahrada.

Víkend otevřených zahrad se koná i na jiných místech Plzně a regionu, zájemci seznam otevřených míst a program najdou na webu www.vikendotevrenychzahrad.cz.

zdroj: Mgr. Hana Josefová, město Plzeň