Vzniká nový portál o zdravotním stavu obyvatel Plzeňského kraje
Prezentace analýzy zdravotního stavu populace, zdroj: Plzeňský kraj
Prezentace analýzy zdravotního stavu populace, zdroj: Plzeňský kraj

Vzniká nový portál o zdravotním stavu obyvatel Plzeňského kraje

11 prosince, 2022 0 Od Pavel Žižka

Osvěta je v oblasti zdraví základ. Plzeňský kraj a krajští hygienici jdou lidem naproti a pracují na novém portále, který má zdraví v Plzeňském kraji mapovat.

Pracovníci Krajské hygienické stanice Plzeň prezentovali v pátek 9. prosince na krajském úřadě analýzu zaměřenou na zdravotní stav obyvatel kraje. Ředitel Krajské hygienické stanice Michal Bartoš řekl, že by hygienici rádi dostali právě tento typ informací k obyvatelům samotným. „Rádi bychom proto ve spolupráci s Plzeňským krajem vytvořili samostatný portál zaměřený na zdravotní stav populace, protože chybí osvěta. Je třeba přesvědčit lidi, že své zdraví mají ze 70 % ve svých vlastních rukách, “ naznačil M. Bartoš cestu, kterou se hodlá KHS Plzeň s Plzeňským krajem při publikování závěru analýzy v následujících týdnech vydat.

Pro potřeby KHS zpracovala analýzu MVDr. Kateřina Janovská. Obdobná analýza se podle jejích slov zpracovává pro potřeby Krajských hygienických stanic na území ČR zhruba každých pět let. „Jsem velmi potěšena zájmem Plzeňského kraje o rozvoj péče a zdraví obyvatel, k čemuž mohou výsledky analýzy přispět,“ prohlásila během prezentace jejích závěrů MVDr. Kateřina Janovská.

Z analýzy vyplývá, že v Plzeňském kraji výrazně v letech 2008 až 2020 rostl počet dětí ve věku do 15 let. Nárůst činí 13 495 dětí, tj. 17,1 %. Ročně se v regionu rodí cca 6 000 dětí. Ve sledovaných letech také rostlo procento osob ve věku nad 65 let, a to o 34 881 (40,2 %) oproti roku 2008. Stejně rostl také rychlým tempem počet osob nad 80 lety, což činí větší nároky na zdravotní i sociální péči v regionu. Z tohoto pohledu je dle MVDR. Kateřiny Janovské demografický vývoj v regionu nepříznivý. Průměrný věk u mužů je v Plzeňském kraji 41,7 let a žen 44,1 let. Muži nad 65 let mají v Plzeňském kraji šanci na dožití dalších 16,2 let (81,2 let) a ženy 19 let (84,6 let) života. Z hlediska srovnání krajů se Plzeňský kraj v těchto hodnotách pohybuje v polovině srovnávací křivky. Nejlepších hodnot dosahuje Praha, nejhorší pak je v tomto ohledu Ústecký kraj.

Nejčastější příčinou úmrtí u obou pohlaví jsou nemoci oběhové soustavy, které jsou příčinou 42 % úmrtí. Následují úmrtí na nádorová onemocnění (26 %), úrazová úmrtnost, následky nemocí dýchací soustavy a choroby trávicí soustavy. Zvolna podle výsledků analýzy přibývá také úmrtí následkem demencí.

Ve výskytu zhoubných nádorů zaujímá Plzeňský kraj v mezikrajském srovnání 1. místo a incidence zhoubných novotvarů u mužů a žen ve všech sledovaných letech výrazně přesahuje průměrné hodnoty pro celou ČR. Ročně je potvrzeno 4,5 tisíce nových případů onemocnění zhoubnými nádory. Nejčastějšími typy u mužů jsou nádory prostaty, tlustého střeva, konečníku, plic a průdušek a močových cest. U žen to jsou nádory prsu, pohlavních orgánů, tlustého střeva a konečníku.

Náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais závěrem prezentace sdělil, že zájmem Plzeňského kraje je prohloubit spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí a pomoci při zajištění osvěty populace v regionu. „Hned po novém roce se s pracovníky KHS Plzeň sejdeme na společném jednání s cílem vytvořit samostatný veřejný portál o zdravotním stavu obyvatel. Jeho dalším cílem bude poskytnutí všech informací o životních situacích formou otázek a odpovědí, které budou směřovat jak ke zvýšení informovanosti, tak posílení prevence, a také k průběžnému doplňování aktuálních poznatků v ochraně a podpoře veřejného zdraví,“ upozornil náměstek P. Hais

zdroj: Plzeňský kraj