Blovice chystají úsporná opatření i využití fotovoltaiky
Fotovoltaika, zdroj: Pixabay

Blovice chystají úsporná opatření i využití fotovoltaiky

31 října, 2022 0 Od Pavel Žižka

Energetická krize, resp. řešení jejích dopadů je velkým úkolem nejen pro vládu a občany. Úsporná opatření řeší i samosprávy. V Blovicích se tomuto problému věnují hned po komunálních volbách. Není totiž nač čekat.

Město Blovice ve spolupráci se svými příspěvkovými organizacemi hodlá v nejbližší možné době instalovat energeticky úsporná zařízení, zejména několik fotovoltaických elektráren na budovách města. Cíl je jasný – být méně závislí na drahých dodávkách elektrické energie a plynu.

Již v letošním roce platí město a jeho organizace cca třikrát více za dodávky silové elektřiny a plynu než v minulých letech. V příštím roce bude cena i přes dotaci státu ve formě cenového stropu o dalších 50% vyšší. „Navíc investice do energetické soběstačnosti v oblasti zateplování nebo např. instalací solárních elektráren se jako jedny z mála vyplatí. do několika let se vrátí ve formě provozní úspory,“ doplňuje místostarosta Blovic Michal Hodek a pokračuje: „Rádi bychom podali žádost o dotaci na podporu našeho integrovaného projektu výstavby fotovoltaiky. Město vytipovalo několik vlastních objektů, kde by bylo vhodné instalovat fotovoltaické elektrárny.“

O jaká zařízení se jedná? Vhodné jsou zejména objekty s velkou plochou střechy, např. budovy základní školy, Domu dětí a mládeže, hasičské zbrojnice apod. „Pak jsou tu provozy více energeticky náročné v letních měsících, např. biotop, kde bychom hned na příští koupací sezonu rádi instalovali několik fotovoltaických panelů pro výrobu elektřiny. Věc konzultujeme s odbornými firmami, zároveň musíme mít souhlas provozovatele elektrické distribuční soustavy ČEZ Distribuce. Tato společnost může připojit instalovanou elektrárnu do své sítě, tak, abychom mohli případné přebytky elektrické energie „prodávat“ ven. To je další finanční bonus,“ dodává Hodek.

zdroj: město Blovice/Michal Hodek