Dětským pacientům Psychiatrické nemocnice v Dobřanech pomáhá k uzdravení zábava
Masopust dětské psychiatrie v Dobřanech, foto: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Masopust dětské psychiatrie v Dobřanech, foto: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Dětským pacientům Psychiatrické nemocnice v Dobřanech pomáhá k uzdravení zábava

4 března, 2023 0 Od Pavel Žižka

Nezbytnou součástí léčby dětských pacientů v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech jsou i různé zábavné, sportovní a kulturní aktivity. Ty pro ně organizují terapeuti nad rámec běžného chodu oddělení s určeným terapeutickým programem. V poslední době to byl nácvik divadelního vystoupení a masopustní průvod. Chystají se i výtvarné dílny, turnaje v ping pongu či fotbale, sportovní olympiáda, různé soutěže a mnoho dalšího. Kromě zábavy jde primárně o terapeutickou aktivitu, která má mimo jiné naučit pacienty o sobě něco nového.

Dětské oddělení pro pacienty od tří do 18 let má 50 lůžek a sídlí ve třech samostatných budovách. Ročně jím projde na 150 dětí. Jde o oddělení režimové s terapeutickým programem, tedy probíhají zde skupinové i individuální terapie, komunitní setkávání, arteterapie, školní příprava, vše je doplněno bohatou nabídkou volnočasových aktivit. Nad rámec těchto činností připravují terapeuti alespoň jednou měsíčně pro děti speciální program. Všechny akce jsou přizpůsobené aktuálnímu stavu klientů podle jejich možností a schopností.

„Tyto aktivity dětem pomáhají v jejich aktuálním stavu se rozptýlit, nějak vyniknout, možnost trávit jinak svůj volný čas, objevit nové možnosti. Za svou praxi můžu říct, že každý pacient si najde to svoje, co předtím neznal, baví ho to a může v tom případně pokračovat i po propuštění z nemocnice,“ říká terapeutka Lenka Štruncová. „Když jsme například nacvičovali divadelní představení, bylo pro některé děti velmi náročné naučit se text a vystoupit před publikem, ale jejich pocit poté, když to zvládli, byl pro ně velmi obohacující. A o to nám jde,“ uzavřela.

„Pacienti se u nás léčí s psychickými poruchami, u nichž je obtížné zvládat léčbu v danou chvíli ambulantní cestou. Snažíme se o komplexní přístup, to znamená, že v léčebném týmu jsou lékaři, kliničtí psychologové, zdravotní sestry, zdravotně-sociální pracovníci a terapeuti. Velký důraz je pochopitelně kladen rovněž na spolupráci se školou. Přestože bez výjimky řešíme na odděleních velmi vážné a často i neveselé věci, usilujeme o to, aby i vtip a radost měly v léčbě své místo. Věříme, že úsloví, že humor léčí, není jen prázdnou frází,“ doplnila PhDr. Karolína Malá, náměstkyně ředitele a klinická a dětská klinická psycholožka.

Spektrum nemocí léčených dětí je různé. V minulosti se zde hodně léčily s poruchami chování či sebepoškozováním, v současnosti přibylo dětí se schizofrenními poruchami, stavy po sebevražedných pokusech či s pokročilými poruchami příjmu potravy. „Léčba trvá obvykle několik týdnů, u komplikovaných stavů i několik měsíců. Duševní poruchy jsou zákeřné tím, že se i po zaléčení vracejí. Mnohdy k nám tak přicházejí pacienti, kteří zde v minulosti na léčení již pobývali,“ dodala Karolína Malá.

zdroj: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech