Evropské zlato míří do Domažlic. Patří místnímu gymnazistovi
Zlaté týmy na Evropské olympiádě experimentálních věd EOES, zdroj foto: město Domažlice
Zlaté týmy na Evropské olympiádě experimentálních věd EOES, zdroj foto: město Domažlice

Evropské zlato míří do Domažlic. Patří místnímu gymnazistovi

13 června, 2023 0 Od Pavel Žižka

Další výrazný mezinárodní úspěch přibyl na konto domažlického Gymnázia J. Š. Baara a zejména jednoho z jeho studentů. Jakub Krutina, žák šestého ročníku osmiletého studia, byl členem tříčlenného reprezentačního družstva ČR, které vybojovalo zlatou medaili na Evropské olympiádě experimentálních věd EOES určené studentům ve věku od 15 do 17 let.

„Týmy jsou složené vždy ze tří studentů specializujících se na odlišné obory přírodních věd – biologii, fyziku a chemii. Soutěž samotná pak spočívá v plnění dvou rozsáhlých úloh  zaměřených na praktickou laboratorní aplikaci znalostí ve zmíněných oborech. Všechnu  práci musí účastníci s možností vzájemné pomoci zvládnout do čtyř hodin čistého času. Každá úloha  se skládá z 5 až 7 dílčích úkolů. Práci si mezi sebe studenti rozdělují na základě domluvy přímo v časovém  limitu, proto je velmi cenná také schopnost spolupracovat,“ přiblížil nám podstatu soutěže Jakub Krutina, který byl v družstvu jako biolog.

Letošní ročník EOES proběhl v lotyšské Rize. Náplň týdne stráveného v pobaltské republice se skládala ze dvou soutěžních dnů. Zbytek času pak zaplnily rozličné exkurze či  přednášky. Českou delegaci tvořily dva tříčlenné týmy doprovázené čtyřmi mentory z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Reprezentanti prošli výběrovým řízením, do něhož bylo zařazeno vždy šest celostátně nejúspěšnějších řešitelů nejvyšších kol příslušných předmětových olympiád. Nejúspěšnější dvojice z každého oboru pak jela reprezentovat.

„Originální zadání úloh bylo předkládáno v angličtině, ale pro zajištění spravedlnosti bez ohledu na znalost cizích jazyků soutěžící vždy obdrželi i  překlad ve svém národním jazyce vytvořený svými mentory. Součástí biologicky orientovaných úkolů, jichž jsem byl řešitelem, tak bylo  například zjišťování aktivity rozličných enzymů v odlišných typech svalů, výpočty týkající se  energetického metabolismu či práce rostlinných vodivých pletiv,“ doplnil své informace nadějný mladý biolog.

Ani jemu se nevyhnuly stresující chvíle, jak potvrzují jeho další slova: „Největší frustraci jsem čelil ve chvíli, kdy v mých zkumavkách v důsledku dodání nefunkčního enzymu neproběhla kýžená reakce. Jelikož totéž postihlo také ostatní biology, bylo nakonec vše vyřešeno stejným ohodnocením plným počtem bodů.“

Podobně jako při naprosté většině mezinárodních předmětových soutěží získává zlatou medaili 10 procent nejúspěšnějších soutěžících. Dosáhl na ni také český tým, který kromě Jakuba Krutiny tvořili ještě studenti z Brna a Chebu. Soutěže se zúčastnilo celkem 45 družstev.

Zdroj: Jan Pek, Gymnázium Jindřicha Šimona Baara, město Domažlice