Gymnázium a SOŠ Rokycany rozvíjí potenciál svých studentů na maximum
Gymnázium Rokycany, zdroj: G a SOŠ Rokycany
Gymnázium Rokycany, zdroj: G a SOŠ Rokycany

Gymnázium a SOŠ Rokycany rozvíjí potenciál svých studentů na maximum

15 září, 2023 0 Od Pavel Žižka

Gymnázium a SOŠ Rokycany je zavedenou vzdělávací institucí v našem regionu. Již léta nabízí pevný vědomostní základ pro žáky gymnaziálních oborů, ekonomického lycea i informačních technologií. V letošním školním roce čeká maturitní zkouška první studenty International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Škola tak bude mít první absolventy tohoto mezinárodně uznávaného oboru.

Vedení školy i pedagogičtí pracovníci jsou si však vědomi, že současní žáci budou žít v proměnlivém a komplikovaném světě, který prověří také jejich osobní vyspělost, kultivovanost, ochotu neustále na sobě pracovat a zdokonalovat se. Škola proto nabízí širokou paletu programů zaměřených na osobnostní a sociální rozvoj, kariérní poradenství a podporu talentů.

Osobnostní a sociální rozvoj je jednou z priorit školy a v aktuálním školním vzdělávacím plánu má své pevné místo. Nabízíme žákům možnost účastnit se rozmanitých kurzů a aktivit, které pomáhají budovat přiměřenou sebedůvěru, komunikační dovednosti a schopnost řešit konflikty. Snažíme se vytvořit podporující prostředí, kde se žáci mohou rozvíjet jako jednotlivci i jako týmoví hráči.

Ve škole působí kariérní poradce. Jeho úkolem je pomáhat studentům, aby si uvědomili své silné stránky, rozvíjeli svůj potenciál a cíleně plánovali budoucí profesní rozvoj. Poskytuje detailní informace o různých studijních oborech, o podmínkách přijímacích zkoušek na vysoké školy.

Škola se také snaží cíleně podporovat talentované žáky, a to v celé řadě oborů – ve vědě, sportu, moderních technologiích. Poskytuje jim příležitosti a zdroje k rozvoji těchto dovedností a umožňuje jim sdílet jejich úspěchy.

Od letošního školního roku bude výše uvedené aktivity koordinovat personálně posílené Školní poradenské centrum. Počítá se také se zapojením školy do souvisejících regionálních programů. Příkladem může být projekt Smart Akcelerátor organizovaný Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje. Je zaměřen na vyhledávání a podporu talentovaných studentů, a to zejména v oblasti přírodních a technických věd.

„Na G+SOŠ věříme, že každý žák by měl dostat příležitost rozvinout svůj potenciál na maximum, a jsme připraveni mu v tom pomáhat,“ zní přímo ze školy.

zdroj: Mgr. Monika Drechslerová, Gymnázium a SOŠ Rokycany