Město Blovice podpoří spolky 650 tisíci korun
Město Blovice, zdroj: město Blovice, blovice-mesto.cz
Město Blovice, zdroj: město Blovice, blovice-mesto.cz

Město Blovice podpoří spolky 650 tisíci korun

20 ledna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Město Blovice každoročně v této době vypisuje dotační program na podporu spolků a neziskových organizací. Ani letošek není výjimkou. Město se tak snaží podpořit spolky, které se na Blovicku podílí na kulturním, zájmovém a sportovním životě.

O dotace mohou žádat spolky, organizace a osoby, které nejsou přímo napojeny na rozpočet města Blovice. Během schvalovacího procesu bude upřednostňována práce s dětmi a mládeží do 18 let, práce se seniory, práce s handicapovanými spoluobčany apod.

Podporu mohou získat i ti, jejichž činnost má společenský význam pro město Blovice a reprezentují město navenek. Žadatelé však musí vytvářet činnost na území města Blovice. V roce 2023 je v rozpočtu města Blovice na tyto účely vyhrazeno 650.000,- Kč.

žadatelé o dotaci by se měli pospíšit. Příjem žádost na rok 2023 totiž začal už 14. ledna.

zdroj: město Blovice