Plzeň bude mít vlastní kompostárnu
Kompost, ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay
Kompost, ilustrační foto, zdroj foto: Pixabay

Plzeň bude mít vlastní kompostárnu

26 února, 2024 0 Od administrator

Plzeň bere odpady vážně, a to i ty biologicky rozložitelné. Ve druhé polovině letošního roku by proto měla začít výstavba městské kompostárny. Stát bude vedle areálu Čistírny odpadních vod v Plzni na Doubravce.

Stavbu financuje a provozovatelem kompostárny bude společnost Čistá Plzeň. Na ploše 11 tisíc metrů čtverečních má být ročně zpracováno 5 tisíc tun bioodpadu.

„Jsme před vydáním stavebního povolení, projekční práce začaly už loni. Letos chceme zahájit výstavbu, předpokládáme, že kompostárnu dobudujeme v polovině příštího roku,“ informoval první náměstek primátora města Plzně Pavel Bosák, do jehož gesce mimo jiné spadá odpadové hospodářství a dozor nad činností městské firmy Čistá Plzeň. Z jejího rozpočtu bude stavba kompostárny financována a Čistá Plzeň bude městskou kompostárnu provozovat.

„Náklady podle projektu jsou očekávány ve výši 38 milionů korun bez DPH, a to včetně sanace podloží a přeložky vodovodního řadu,“ uvedl Pavel Bosák. Společnost Čistá Plzeň zároveň podává žádost o spolufinancování z dotačního titulu SFŽP (Státní fond životního prostředí) ve výši 40 procent nákladů.

Podle prvního náměstka Pavla Bosáka je předpoklad, že městská kompostárna ročně zpracuje 5 tisíc tun bioodpadu. To odpovídá potřebám města – ročně je v Plzni podle statistik Čisté Plzně vyprodukováno mezi 3,7 až 4,1 tisíce tun bioodpadu. Plocha areálu kompostárny, včetně plochy pro uskladnění technologických materiálů nutných pro výrobu kvalitního kompostu, se bude rozléhat na 11 tisících metrech čtverečních. Projekt je připraven tak, že v případě potřeby může být plocha rozšířena, technologie upravena a navýšeno množství zpracovávaného bioodpadu.

V městské kompostárně bude zpracováván bioodpad svezený z území města Plzně, a to prostřednictvím sběrných dvorů, kam ho obyvatelé Plzně mohou zdarma odkládat, dále prostřednictvím velkokapacitních kontejnerů, které jsou sezonně přistavovány na téměř čtyřech desítkách míst v okrajových místech Plzně, kde jsou zahrádky. Odpad z hnědých nádob na kuchyňský odpad o objemu 240 litrů, které jsou rozmístěny v ulicích města, se v kompostárně kvůli velmi špatné jakosti zpracovávat nebude.

„Kompostovací proces vždy záleží na teple, vlhkosti a zvolené technologii. V případě plzeňské kompostárny by měl trvat třináct týdnů,“ informoval technický náměstek Čisté Plzně Jan Šneberk. „Naším cílem je produkovat certifikovaný kvalitní substrát s širokou možností využití,“ doplnil Jan Šneberk. Tento substrát z městské kompostárny si budou moci přímo na místě odebrat i obyvatelé Plzně. Cena je zatím v jednání.

zdroj: Mgr. Hana Josefová, město Plzeň (tisková zpráva)