Plzeň je plná přírodních pokladů, které inspirují, třeba i v soutěži
Na Kozí vyhlídce v Zábělé, zdroj: spolek Ametyst
Na Kozí vyhlídce v Zábělé, zdroj: spolek Ametyst

Plzeň je plná přírodních pokladů, které inspirují, třeba i v soutěži

28 března, 2024 0 Od Pavel Žižka

Spolek Ametyst za podpory Nadačního fondu Zelený poklad pořádá výtvarnou soutěž. Zapojit se může každý, kdo se chce nechat inspirovat přírodními poklady města Plzně.

Pro všechny mladé milovníky pobytu v přírodě a výtvarné tvorby uspořádal Spolek Ametyst soutěž. Zúčastnit se mohou jak jednotlivci, tak kolektivy z mateřských, základních, středních nebo uměleckých škol. „Chceme zapojit různé věkové skupiny, od dětí z mateřinek až po středoškoláky. Naším cílem bylo podpořit estetické vnímání přírodně cenných lokalit v Plzni. Ideální je, pokud se děti přímo vypraví na jednu z lokalit, které jsme zpracovali v projektu Plzeňské poklady, a nechají se jí inspirovat ke své tvorbě,“ vysvětluje předsedkyně Spolku Ametyst Jana Pohlová.

Spolek Ametyst na stránkách www.plzenskepoklady.cz vytvořil přehled přírodně zajímavých míst, kam se Plzeňané mohou vypravit nejen za poznáním. Webové stránky zavedou zájemce na Mikulku, Ostrou hůrku, do Zábělé, Lobezského parku nebo třeba na Hradiště. Klára Tydlitátová, lektorka ekologické výchovy, vysvětluje: „Náš vztah k přírodě může být formován i tím, jak se nám v ní líbí, jak vnímáme její estetickou hodnotu. Chceme, aby děti trávily venku co nejvíce času a krásy přírody uměly vnímat. Věříme, že soutěž pobídne jak děti, tak i učitele k tomu, aby šli ven a tvořili.“

Do soutěže je možné se zapojit do 31. května 2024. Podmínky soutěže naleznete na www.plzenskepoklady.cz/vytvarna-soutez/.

zdroj: Jana Pohlová, spolek Ametyst