Staráte se o předzahrádku? V Plzni na to můžete čerpat dotaci
Zahrádka v Kaznějovské ulici v Plzni, foto: Anna Řehořová
Zahrádka v Kaznějovské ulici v Plzni, foto: Anna Řehořová

Staráte se o předzahrádku? V Plzni na to můžete čerpat dotaci

15 prosince, 2023 0 Od Pavel Žižka

Obyvatelé prvního plzeňského obvodu mají nově možnost čerpat dotaci na péči o zahrádky před bytovými i rodinnými domy. Smyslem dotačního programu z oblasti životního prostředí je zvelebení veřejného prostranství v obvodu a pozitivní motivace obyvatel, kteří své okolí zkrášlují. Žádosti bude možné podávat od 22. ledna do 28. února 2024.

„Chceme takto podpořit obyvatele, kteří se často za své vlastní náklady a ve svém volném čase starají o okolí místa, kde žijí. Vždyť takovou rozkvetlou zahrádkou před panelákem dělají radost nejen sobě, ale i ostatním. V Plzni to bude první takový program, sám jsem zvědavý, jak se ujme,“ uvedl místostarosta Jedničky Jiří Rezek, který s nápadem na zmíněný dotační titul přišel.

Komu je vlastně určen? Pro fyzické i právnické osoby bydlící (sídlící) v bytových či rodinných domech na území městského obvodu Plzeň 1. „O dotaci může žádat společenství vlastníků bytových jednotek, vlastníci rodinných domů, podnikající fyzické či právnické osoby jako majitelé nemovitostí a dále také fyzické osoby bydlící v bytovém domě s platným souhlasem výboru SVJ a pouze na pozemcích ve vlastnictví města Plzně svěřených do údržby našeho obvodu,“ vyjmenovala Lucie Levová, vedoucí oddělení poplatků, které se zabývá právě dotační agendou.

Na uvedený dotační program je vyčleněno dohromady dvě stě tisíc korun, přičemž zájemci mohou jednotlivě žádat maximálně o sedm tisíc korun.

„Peníze budou moci využít např. na pořízení a výsadbu okrasných dřevin, jako jsou keře a vřesovištní rostliny, dále na založení záhonů či rozšíření stávající výsadby. Zde se bavíme třeba o nákupu trvalek, skalniček, cibulovin, letniček, ale také substrátu, hnojiva, mulčovací kůry, kačírku atd.,“ řekl místostarosta Jedničky Miroslav Šuma, v jehož gesci je životní prostředí. Upozornil, že dotační titul není možné využít na výsadbu stromů, sekání trávy u domu, pořízení laviček, květináčů, oplocení, košů, zahradnického náčiní apod. Dotace není určena ani na zakládání kompostů či koupi kompostérů. O nově vzniklé záhony a výsadby se žadatel také bude muset starat.

Jak postupovat pro získání peněz? Žádost o dotaci se podává elektronicky, a to prostřednictvím aplikace eDotace na stránce https://dotace.plzen.eu/verejnost. Jednotlivé návrhy posoudí Komise životního prostředí a dopravy Rady MO Plzeň 1 a rozhodnuto o nich bude v dubnu 2024. Následně, tedy po podpisu smlouvy a předložení vyúčtování, budou peníze vyplaceny. Aby žadatel splnil podmínky, musí doložit vzniklé náklady, jednoduše řečeno, kolik zaplatil např. za nákup rostlin či substrátu, a fotografii místa před a po úpravě. „Kompletní informace včetně těch, jaké doklady je třeba mít, žadatelé naleznou v podmínkách programu na našem webu a na úřední desce, ale především pak v aplikaci e Dotace,“ připomněla Levová.

zdroj: Miroslava Vejvovdová, ÚMO Plzeň 1 (tisková zpráva)