Výdejna potravinové pomoci nově funguje i v Blovicích
Pojízdná výdejna potravinové pomoci v Blovicích, zdroj foto: město Blovice
Pojízdná výdejna potravinové pomoci v Blovicích, zdroj foto: město Blovice

Výdejna potravinové pomoci nově funguje i v Blovicích

13 srpna, 2023 0 Od Pavel Žižka

Díky spolupráci Města Blovice a Potravinové banky Plzeň, z. s. se podařilo zajistit  fungování výdejny potravinové pomoci přímo v Blovicích. Potravinová pomoc tu bude poskytována zejména občanům a rodinám v tíživé životní situaci, například příjemcům dávek zejména hmotné nouze, rodinám ve finanční tísni, osobám sociálně vyloučeným či seniorům s nízkými příjmy.

Výdejna bude fungovat jako mobilní pojízdné výdejní místo. Výdej potravinové a hygienické pomoci bude probíhat každých 14 dní. Podmínkou pro zapojení se a čerpání potravinové pomoci je nutná spolupráce se sociálním pracovníkem Městského úřadu Blovice. Cílem mobilní Výdejny je poskytování potravinové pomoci osobám, které potřebují pomoc, ale nedokázali jí dosud čerpat.

Kontakt na sociálního pracovníka Městského úřadu Blovice:

Libuše Duníková,  tel.: 371 516 165, 725 554 474, e-mail: libuse.dunikova@mublovice.cz

zdroj: město Blovice