Autor: Pavel Žižka

Šéfredaktor Za Plzní, kontakt: pavel.zizka@zaplzni.cz, 730 330 042